Vad kostar sotning?

Att underhålla och säkerställa att ens hem är tryggt och välventilerat är viktigt och i detta arbete spelar sotning en avgörande roll. Regelbunden sotning håller inte bara hemmets eldstäder och skorstenar säkra och effektiva, utan det är också en lagstadgad tjänst som måste genomföras med jämna mellanrum. Men vilken ekonomisk påverkan har sotning på hushållets budget? I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad sotning kan kosta och varför det är en viktig utgift att budgetera för.

Där måste du sota skorstenen

Att sota skorstenar är en viktig uppgift för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i ett eldningssystem. Här är några skäl till varför du måste sota din skorsten:

  1. Borttagning av sot: Sot är ett resultat av förbränningen av ved, kol eller andra bränslen. Om sotet inte avlägsnas regelbundet kan det ackumuleras och bilda tjocka beläggningar i skorstenen. Detta kan leda till olika problem, inklusive minskad dragkraft och ökad risk för skorstensbrand.

  2. Förhindra skorstensbrand: En av de mest allvarliga riskerna med osotade skorstenar är risken för skorstensbrand. Sot är brännbart, och i tillräckliga mängder kan det antändas av höga temperaturer. En skorstensbrand är farlig och kan orsaka allvarliga skador på hemmet och sätta människors liv i fara.

  3. Optimera dragkraften: Sot kan minska effektiviteten hos skorstenens dragkraft. En nedsatt dragkraft kan leda till att rök och farliga gaser stannar kvar i bostaden istället för att evakuera korrekt genom skorstenen. Detta kan skapa en farlig inomhusmiljö.

  4. Förbättra bränsleeffektivitet: En ren skorsten främjar en bättre förbränning av bränslet och ökar därmed bränsleeffektiviteten. Med mindre sot och beläggningar kan värmen överföras mer effektivt från eldstaden till bostaden.

  5. Förlängd livslängd på skorstenen: Regelbunden sotning och rengöring kan förlänga livslängden på skorstenen genom att förhindra att beläggningar byggs upp och orsakar korrosion. Detta är särskilt viktigt om skorstenen är byggd av material som kan påverkas av sot och fukt.

vad kostar sotning

Hur ofta måste du sota skorstenen?

Fastighetsägare är skyldiga att se till att sotning genomförs regelbundet. Detta gäller för alla fastigheter med eldstad eller rökkanal. Sotningen måste alltså genomföras med vissa intervaller och hur långa dessa intervallerna är beror på typ av eldstad eller kamin. Sotning måste också utföras av en certifierade skorstensfejare som har den nödvändiga kompetensen och utrustningen för att säkert och effektivt genomföra sotningen samt bedöma skicket på skorstenen och eldstaden.

Skorstensfejaren är sedan skyldig att utfärda ett intyg eller en sotningshandling som bevis på att sotning har utförts. Detta dokument bör sparas av fastighetsägaren och kan begäras vid eventuella inspektioner. Det är viktigt för fastighetsägare att vara medvetna om och följa lagstiftningen om sotning för att säkerställa en säker användning av sina eldstäder och skorstenar samt förebygga risker för skorstensbränder och andra problem. Om fastighetsägare inte uppfyller sotningsskyldigheten kan de möta sanktioner och böter. 

Vad kostar en sotning av en skorsten?

Sotningstjänster är en avgörande investering för varje fastighetsägare, oavsett om det är för att uppfylla lagkrav eller för att upprätthålla ett säkert hem, och det är viktigt att ha medvetenheten om dess kostnader. Kostnaden för sotning kan variera stort beroende på faktorer som geografisk plats, omfattningen av de tjänster som krävs och om det är en standardkontroll eller en mer omfattande rengöring på grund av ackumulation av sot och tjära.

Det är upp till den enskilda kommunen att besluta om sotningsavgiften. I många fall är sotningsavgiften ett fast pris. Om sotaren upptäcker problem eller skador som kräver extra arbete eller reparationer kan det dock medföra ytterligare kostnader. Det är bra att vara medveten om att oväntade problem kan påverka det totala priset. Att förstå kostnaden för sotning är viktigt för hushållens långsiktiga ekonomiska planering och kan assistera i beslutsfattandet kring husunderhåll och de eventuella kreditbehov som kan uppkomma kopplat till detta. 

Samlat lånebelopp

10 000 kr

Återbetalningsperiod

1 år

Månadsbetalning

844 kr – 943 kr

Variabel ränta (debitorränta) 

3 % – 5 %

Max effektiv ränta (ÅOP)

4 % – 7 %

Övriga avgifter

Inga

Löptid (minimum till maximum) 

1 år

Sammanlagda kreditkostnader

468 kr – 1 322 kr 

Totalt återbetalningsbelopp

10 468 kr – 11 322 kr 

Låneexempel. 

FAQ

Hur ofta bör sotning utföras?

Det beror på vilken typ av eldstad du harm men generellt kan man säga att sotning bör utförs årligen för att säkerställa optimal säkerhet och effektivitet för ditt hem och eldstäder.

Vad kan påverka kostnaden för sotning?

Kostnaden för sotning kan påverkas av faktorer såsom geografisk plats, omfattningen av tjänsten och eventuellt ökad rengöring vid ackumulation av sot och tjära.

Vilka fördelar finns det med att investera i sotning?

Sotning är en viktig investering för att säkerställa säkerheten i ditt hem genom att förhindra sotbrand och korrekt ventilation. Det kan också förbättra effektiviteten i eldstäder och minska risken för farliga gasläckor.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Vad kostar ett attefallshus?

Vad kostar ett attefallshus?

22 mars, 2024 / Alice Pettersson

Attefallshus har blivit alltmer populära som ett sätt att skapa extra boendeyta eller arbetsutrymme på t...

Läs mer
Hur mycket kostar en intensivkurs för att få körkort?

Hur mycket kostar en intensivkurs för a...

22 mars, 2024 / Alice Pettersson

Att ta körkort är en stor milstolpe i mångas liv och är ofta lika förknippat med friheten att kunna ta sig vart man...

Läs mer
Vad kostar AirPods?

Vad kostar AirPods?

21 mars, 2024 / Alice Pettersson

Den senaste teknikprylen som blivit en global sensation är Apples AirPods, de trådlösa hörlurarna s...

Läs mer
Vad kostar jordvärme?

Vad kostar jordvärme?

21 mars, 2024 / Alice Pettersson

Att hitta mer hållbara och kostnadseffektiva energilösningar har blivit allt viktigare idag, då vi str&...

Läs mer