Vad kostar golvvärme?

Är du intresserad av den behagliga komforten som golvvärme kan erbjuda i ditt hem, men undrar vad golvvärme egentligen kostar. Du är inte ensam. Många husägare ställer sig denna fråga när de överväger att uppgradera sitt värmesystem. Här ska vi utforska olika typer av golvvärme och titta på installationskostnader, driftskostnader och andra faktorer som kan påverka priset. Oavsett om du föredrar elektrisk golvvärme eller vattenburen golvvärme, så kommer denna guide att ge dig en översikt över den potentiella investeringen och vad du kan förvänta dig i form av komfort och effektivitet. 

Elektrisk golvvärme eller vattenburen golvvärme

För att få en behaglig temperatur i hemmet kan du välja mellan elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme. Vilket system som passar bäst hemma hos dig beror på flera faktorer. Elektrisk golvvärme har en effektiv och enkel installation. Elektriska kablar eller värmemattor installeras under golvet och kopplas sedan till husets elsystem. När kablarna är på plats får du en snabb uppvärmningstid som även erbjuder zonreglering.

Det innebär att olika delar av hemmet kan värmas oberoende av varandra. Systemet styrs med hjälp av termostater och kontroller som gör att du kan reglera temperaturen och effektivisera energianvändningen. Elektrisk golvvärme är särskilt lämpligt för mindre utrymmen, såsom till exempel ett badrum, eller där det är svårt att installera ett vattenburet system. 

Vid vattenburen golvvärme cirkulerar varmt vatten genom rör under golvet. Rören är anslutna till husets värmekälla, som till exempel kan vara en värmepump eller ett fjärrvärmesystem, som värmer upp vattnet. Vattenburen golvvärme är en effektiv och energisnål metod för att värma upp hemmet och skapa en behaglig inomhusmiljö. Du får en jämn temperaturfördelning över hela golvytan och systemet lämpar sig bra för större ytor. Det tar lite längre att värma upp golvet jämfört med elektrisk golvvärme, men när rören väl är varma får du en mer konstant och behaglig värme.

vad kostar golvvärme

Installationskostnaden för elektrisk och vattenburen golvvärme

Skillnaden i installationskostnader mellan elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme beror på flera faktorer, inklusive typen av system, bostadens storlek och befintlig infrastruktur. Elektrisk golvvärme använder, som sagt, uppvärmda kablar eller mattor.

Materialkostnaderna för dessa system är oftast lägre jämfört med vattenburna system. Även installationen av elektrisk golvvärme är vanligtvis enklare och kräver inte lika omfattande rörsystem och anslutningar som vattenburen golvvärme. Detta kan leda till lägre arbetskostnader. Elektrisk golvvärme kan även enkelt anpassas till olika rum och former utan behov av komplicerade rörlayouter, vilket kan bidra till att minska installationskostnaderna.

Vattenburen golvvärme involverar installation av ett komplext rörsystem under golvet, vilket kan göra materialkostnaderna högre jämfört med elektriska system. Installationen är ofta också mer arbetsintensiv och kräver mer tid. Detta beror på behovet av att lägga rör, ansluta dem till husets värmekälla och justera systemet för optimal prestanda. Eftersom installationen av vattenburen golvvärme kan vara mer komplex krävs ofta professionell hjälp, vilket kan påverka arbetskostnaderna.

Samlat lånebelopp

20 000 kr

Återbetalningsperiod

1 år

Månadsbetalning

1 688 kr – 1 886 kr 

Variabel ränta (debitorränta) 

3 % – 5 %

Max effektiv ränta (ÅOP)

4 % – 7 %

Övriga avgifter

Inga

Löptid (minimum till maximum) 

1 år

Låneexempel. 

Driftskostnaden för elektrisk och vattenburen golvvärme

Driftskostnaderna för både elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme påverkas av flera faktorer, till exempel energieffektivitet och priset på energiformen. Här är en jämförelse mellan driftskostnaderna för de två systemen.

Elektrisk golvvärme

  1. Energieffektivitet: Elektriska golvvärmesystem är vanligtvis snabbare att värma upp och enklare att reglera individuellt för varje rum. Detta kan minska onödig uppvärmning och därmed optimera energianvändningen.

  2. Pris på elektricitet: Driftskostnaderna för elektrisk golvvärme beror i hög grad på priset på elektricitet. Om elpriserna är relativt låga i området kan detta göra systemet mer kostnadseffektivt.

  3. Mindre ytor: Elektrisk golvvärme är särskilt lämplig för mindre ytor eller enskilda rum, vilket kan minska de totala driftskostnaderna om endast specifika områden värms upp.

Vattenburen golvvärme

  1. Lägre driftstemperatur: Vattenburna system använder lägre driftstemperaturer jämfört med elektriska system. Detta kan minska energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna över tid.

  2. Användning av energiform: Priset på den energiform som används för att värma vattnet påverkar de totala driftskostnaderna för vattenburen golvvärme.

  3. Hög effektivitet på lång sikt: Även om installationskostnaderna kan vara högre är vattenburen golvvärme oftast mer energieffektivt på lång sikt. Detta kan resultera i lägre totala driftskostnader över systemets livslängd.

Valet mellan elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme

Det är viktigt att överväga både installations- och driftskostnader när du väljer mellan elektrisk och vattenburen golvvärme. För små områden, som ett enskilt rum, kan installationskostnaderna för elektrisk golvvärme vara mer fördelaktiga, medan vattenburen golvvärme kan vara mer kostnadseffektivt för stora ytor. Driftskostnaderna påverkas sedan av flera variabler och är specifika för varje individuell situation. Valet mellan de olika typerna av golvvärmesystem beror på dina specifika behov, din budget och dina preferenser.

FAQ

Kan jag spara pengar på lång sikt med golvvärme?

Ja, golvvärme kan bidra till besparingar på lång sikt genom att erbjuda en mer energieffektiv uppvärmningsmetod. Genom att fördela värme jämnt i rummet behöver du inte använda lika hög temperatur som med traditionell radiatorkyla, vilket kan minska din energiförbrukning och resultera i lägre uppvärmningskostnader över tid. Dessutom kan du utnyttja möjligheten att använda termostater och tidsinställda funktioner för att ytterligare optimera energianvändningen och kostnaderna.

Vad är kostnaden för att installera golvvärme?

Kostnaden för att installera golvvärme varierar beroende på flera faktorer, inklusive typen av golvvärme, storleken på ytan som ska värmas och arbetskostnader. Generellt kan installationskostnaden för elektrisk golvvärme ligga mellan 500 och 1000 kr per kvadratmeter, medan installationskostnaden för vattenburen golvvärme kan vara högre, vanligtvis runt 1000-1500 kr per kvadratmeter.

Vad är skillnaden i driftskostnader mellan elektrisk och vattenburen golvvärme?

Driftskostnaderna för golvvärme varierar beroende på energikälla och hur välisolerat ditt hem är. Elektrisk golvvärme har vanligtvis högre driftskostnader än vattenburen golvvärme. En grov uppskattning är att elektrisk golvvärme kan kosta mellan 400-800 kr per månad för ett genomsnittligt hem, medan vattenburen golvvärme kan kosta mellan 200-400 kr per månad.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Vad kostar ett attefallshus?

Vad kostar ett attefallshus?

22 mars, 2024 / Alice Pettersson

Attefallshus har blivit alltmer populära som ett sätt att skapa extra boendeyta eller arbetsutrymme på t...

Läs mer
Hur mycket kostar en intensivkurs för att få körkort?

Hur mycket kostar en intensivkurs för a...

22 mars, 2024 / Alice Pettersson

Att ta körkort är en stor milstolpe i mångas liv och är ofta lika förknippat med friheten att kunna ta sig vart man...

Läs mer
Vad kostar AirPods?

Vad kostar AirPods?

21 mars, 2024 / Alice Pettersson

Den senaste teknikprylen som blivit en global sensation är Apples AirPods, de trådlösa hörlurarna s...

Läs mer
Vad kostar jordvärme?

Vad kostar jordvärme?

21 mars, 2024 / Alice Pettersson

Att hitta mer hållbara och kostnadseffektiva energilösningar har blivit allt viktigare idag, då vi str&...

Läs mer