Ziklo Bank (Tidigare: Volvofinans Bank)

Ziklo Bank grundades 1959 och är den ledande finansieringspartnern tillhandahållande finansiella tjänster relaterade till Volvo-koncernen. Tidigare hette bolaget Volvofinans Bank, men man bytte namn 2023 i samband med att banken erhöll tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankrörelse. Tidigare hade man drivit bolaget som ett kreditmarknadsbolag. Med ett starkt fokus på innovation och kundservice erbjuder Ziklo Bank en rad tjänster såsom billån, lease och olika typer av finansieringslösningar både för privatpersoner och företag. Ziklo Bank strävar efter att göra bilägande så smidigt och fördelaktigt som möjligt genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller varje kunds unika behov.

Alternativ till Ziklo Bank

Produkter och tjänster hos Ziklo Bank

Inom den finansiella sektorn präglas Ziklo Bank av att erbjuda ett brett urval av produkter och tjänster som är anpassade för att underlätta förvaltningen av din ekonomi och bilägande. Här följer en genomgång av de primära finansiella produkter och tjänster som Ziklo Bank tillgängliggör för sina kunder.

Lånetyper

Ziklo Bank erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar för att möta kundernas behov när det kommer till fordon. Huvudinriktningen ligger på billån, där kunder kan välja mellan traditionell billån med eller utan kontantinsats, samt leasingalternativ för både privatpersoner och företag. Banken erbjuder även en flexibel betalningsplan där kunder kan anpassa sin månadsbetalning efter egen ekonomisk situation.

Sparkonto

När det gäller sparande erbjuder Ziklo Bank olika sparkonton med konkurrenskraftig ränta. Kunder kan välja mellan fasträntekonton och fria sparkonton, vilket tillåter dem att hitta det sparande som passar deras individuella mål och preferenser bäst.

Kreditkort

Ett av Ziklo Banks flaggskeppsprodukter är deras kreditkort, som erbjuder fördelaktiga bonusar och rabatter kopplade till bilägande och service. Med kreditkortet kan kunder samla poäng som kan användas för framtida köp eller tjänster inom Volvo-koncernen, vilket ger ett mervärde vid frekvent användning.

Försäkringsalternativ

För att komplettera finansieringen av fordon tillhandahåller Ziklo Bank en rad försäkringsalternativ genom samarbetspartners. Dessa försäkringar syftar till att ge fullständigt skydd för både fordon och låntagare, inklusive billånsskydd och kompletterande skydd som går utöver standardförsäkringen. Kunden kan känna sig trygg i vetskap om att de ekonomiska förpliktelserna är säkrade även vid oväntade händelser.

Ziklo Bank fortsätter att utveckla sina tjänster för att matcha den moderna konsumentens behov och förväntningar, med fokus på bekvämt och tryggt bilägande. Oavsett om du är intresserad av att finansiera ett nytt fordon, hitta ett förmånligt sparkonto eller utforska kreditkort med fördelar anpassade till dina bilrelaterade behov, erbjuder Ziklo Bank en lösning för dig.

Användarvillkor hos Ziklo Bank

När du överväger att använda de finansiella produkterna som Ziklo Bank erbjuder, är det av yttersta vikt att förstå bankens finansiella villkor och användarvillkor, inklusive information om räntor, avgifter och återbetalningsplaner.

 • Räntor: Ziklo Bank erbjuder konkurrenskraftiga räntor på sina lån och finansieringslösningar. Räntan för billån och andra låneprodukter vara beroende av lånebeloppet, återbetalningstid och din personliga kreditvärdighet. De specifika räntorna kan variera, så det är viktigt att direkt kontakta banken för de mest aktuella ränteuppgifterna och för en individuell beräkning.
 • Avgifter: Banken kan också ta ut olika avgifter kopplade till dess produkter. Dessa kan inkludera uppläggningsavgift för att täcka kostnaderna för att administrera lånet, aviavgifter för månatliga kontoutdrag, samt eventuella förtidsbetalningsavgifter om lånet löses innan avtalad låneperiod. Det är väsentligt att du läser igenom och förstår avgiftsstrukturen innan du ingår ett avtal.
 • Återbetalningsplaner: Ziklo Bank tillhandahåller anpassningsbara återbetalningsplaner för att möta de olika behoven hos sina kunder. Återbetalningstiden för ett lån kan variera och kunderna kan ofta välja mellan ett flertal återbetalningsstrategier, från jämna månadskostnader till planer som tillåter högre betalningar i slutet av låneperioden. Detaljerna i återbetalningsplanen kommer att specificeras i låneavtalet och bör granskas noggrant.
 • Användarvillkor: Det är avgörande att kunder tar del av och förstår användarvillkoren som följer med de finansiella produkterna. Dessa villkor reglerar användningen av tjänsterna, inklusive dina skyldigheter som låntagare och bankens rättigheter i händelse av försenad betalning eller utebliven återbetalning.

Ziklo Banks finansiella villkor och användarvillkor är framtagna för att vara tydliga och rättvisa, och kunderna uppmuntras att kommunicera med banken om det finns några oklarheter eller specifika frågeställningar. Kom ihåg att räntor och avgifter kan ändras beroende på den ekonomiska miljön, så regelbunden kommunikation med banken säkerställer att du har den mest aktuella informationen.

Fördelar med Ziklo Bank

Ziklo Bank har etablerat sig som en framstående aktör på den svenska finansmarknaden, tack vare ett antal unika egenskaper och fördelar som skiljer dem från andra banker. Dessa funktioner omfattar allt från skräddarsydda lånealternativ till flexibla betalningsplaner och exklusiva partnerskap.

Skräddarsydda lånealternativ

En av de största fördelarna med Ziklo Bank är dess skräddarsydda lånealternativ. De anpassar sina finansiella produkter för att passa de specifika behoven hos både privatpersoner och företag. Detta innebär att du som kund kan hitta en finansieringslösning som optimalt stödjer ditt fordonköp eller affärsoperationer.

Flexibla betalningsplaner

För att göra återbetalningsprocessen så smidig som möjligt erbjuder Ziklo Bank flexibla betalningsplaner. Du har möjlighet att utforma din återbetalningsstruktur baserad på din ekonomiska situation, vilket kan inkludera allt från att öka månatliga avbetalningar för att snabbare bli skuldfri till att fördela betalningar över en längre period för att minimera den månatliga kostnaden.

Volvo-relaterade fördelar

Som en bank knuten till Volvo-koncernen erbjuder Ziklo Bank fördelar som är särskilt attraktiva för Volvo-ägare. Kunden kan dra nytta av partnerskap och rabatter vid köp av Volvo-bilar och tillbehör, vilket kan ge betydande besparingar samt exklusiva erbjudanden.

CarPay och Volvo-kort

Ziklo Banks digitala betallösning CarPay och Volvo-kortet erbjuder unika fördelar som bonuspoäng på alla inköp, vilket kan användas för bilservice eller köp hos Volvo. Med Volvo-kortet får kunderna också tillgång till ett fördelaktigt bonusprogram där varje köp bidrar till framtida besparingar inom Volvo-sfären.

Hållbarhetsengagemang

Banken har ett starkt fokus på hållbarhet och strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid. Genom att finansiera elbilar och andra miljövänliga transportalternativ uppmuntrar Ziklo Bank sina kunder att göra mer klimatsmarta val.

För den som är ute efter en bank som inte bara erbjuder finansiella tjänster utan även bidrar till mervärde och fördelaktiga alternativ för bilägande och hållbarhet, är Ziklo Bank ett attraktivt val. Med sin kundinriktade tjänsteutveckling och de partnerskap de etablerat inom bilindustrin, står de ut som en finansinstitution som ger kunderna mer än bara finansiella lösningar.

Genom att ta ett holistiskt grepp om hållbarhetsfrågor och socialt ansvar visar Ziklo Bank att de är mer än bara en finansiell institution, de är en aktiv deltagare i strävan efter en bättre framtid. Deras dedikation till dessa frågor är avgörande för att bygga ett långsiktigt värde för både deras kunder och för det bredare samhället.

 • Hållbarhetsstrategi: Ziklo Bank har en uttalad hållbarhetsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) aspekter i alla delar av deras affärsverksamhet. De strävar efter att minska sitt ekologiska fotavtryck och främja miljövänliga alternativ genom att erbjuda gröna lån och incitament för kunder som väljer elbilar och andra miljövänliga fordon.
 • Engagemang i det lokala: Bankens communityarbete inbegriper stöd till olika lokala och nationella välgörenhetsorganisationer och utbildningsprogram. Genom att ge tillbaka till communityn stärker Ziklo Bank sitt åtagande att bidra till en positiv samhällsutveckling och välfärd.
 • Främjande av ekologisk hållbarhet: Ziklo Bank tar en ledande roll i att främja ekologisk hållbarhet inom den finansiella sektorn. De stöder forskning och utveckling av hållbara teknologier och är partners i initiativ som syftar till att minska transportsektorns miljöpåverkan, ett område direkt kopplat till deras huvudsakliga affärsfokus.
 • Etiska investeringar: I sin investeringsstrategi har banken fastställa en etisk ram som undviker investeringar i verksamheter som har negativ påverkan på miljön eller samhället. Genom att endast göra investeringar som är etiskt försvarbara styr Ziklo Bank kapital mot företag och projekt som delar deras värderingar av hållbarhet och socialt ansvar.
 • Utbildning och medvetenhet: Ziklo Bank arbetar också med att öka medvetenheten om hållbarhet bland sina anställda och kunder. De erbjuder utbildning och informationsmaterial för att uppmuntra och inspirera till hållbara val i både arbete och privatliv.

Företagslösningar hos Ziklo Bank

Ziklo Bank är väl medveten om de skiftande behoven som företag har när det gäller finansiell service och produkter. Som svar på detta erbjuder banken en rad lösningar som är skapade för att tillgodose de olika kraven hos företagskunder. Följande är de primära erbjudandena som riktar sig till företag inom olika sektorer.

 • Företagslån: För att stödja tillväxt och operativ effektivitet erbjuder Ziklo Bank företagslån som kan anpassas efter företagets storlek och behov. Dessa lån är avsedda att finansiera allt från inköp av utrustning till expansionsplaner. Med konkurrenskraftiga räntor och anpassningsbara återbetalningsvillkor kan ett företagslån från Ziklo Bank vara en katalysator för företagstillväxt.
 • Leasingavtal: Leasing är ett attraktivt alternativ för företag som söker nya fordon för sin verksamhet utan att binda upp stort kapital. Ziklo Bank erbjuder en mängd olika leasingalternativ som ger företag möjlighet att ha tillgång till det senaste inom fordonsteknologi med regelbundna och förutsägbara betalningsplaner. Leasingavtalen kan dessutom skräddarsys med hänsyn till körsträcka och avtalstid, för att bäst möta företagets unika behov.
 • Kreditfaciliteter: Likviditet och cashflow är livsviktigt för alla företag. Ziklo Bank hjälper företag att hålla igång sin dagliga verksamhet genom olika kreditfaciliteter, inklusive övertrasseringsskydd och affärskredit. Dessa faciliteter garanterar att företag har tillgång till nödvändigt arbetskapital när behovet uppstår.
 • Kundanpassade lösningar: Ziklo Bank förstår att varje företag har unika krav. Därför arbetar de nära sina kunder för att förse dem med lösningar som är skräddarsydda efter företagets mål och utmaningar. Genom någon av bankens företagsspecialister kan skräddarsydda lösningar erbjudas för att säkerställa att företagets finansiella strukturer är optimerade och anpassade för verksamheten.

Säkerhetsåtgärder hos Ziklo Bank

Säkerhet och följsamhet till finansiella regelverk är av största vikt för Ziklo Bank. Banken har infört rigorösa säkerhetsåtgärder och efterlever strikt finansiella förordningar för att skydda sina kunder och upprätthålla integriteten inom den finansiella industrin.

Säkerhetsprotokoll

Ziklo Bank tar säkerheten för sina kunders privata information och transaktioner på största allvar. De tillämpar avancerade krypteringstekniker för att säkra kommunikation och uppgifter som överförs online. Vidare har banken omfattande interna kontroller och revisionsprocesser för att upptäcka och motverka eventuella hot eller oegentligheter. Dessa åtgärder är avgörande för att förebygga identitetsstöld, bedrägerier och andra cyberhot.

Regler och förordningar

Som en bank under tillsyn av Finansinspektionen följer Ziklo Bank noggrant de lagar och regler som styr bankverksamhet i Sverige och EU. Detta omfattar Anti-Money Laundering (AML) direktiv och Know Your Customer (KYC) förfaranden som kräver att banken utför noggranna kontroller av nya och befintliga kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fortlöpande övervakning

Uppdateringar och justeringar av säkerhetsmekanismer är kontinuerliga processer hos Ziklo Bank. De övervakar kontinuerligt sina system och processer för att säkerställa att de är i linje med de senaste säkerhetsstandarderna och teknologiska framstegen.

Utbildning och medvetenhet

Ziklo Bank investerar även i utbildning av sin personal för att de ska vara väl informerade om säkerhetshot och bästa praxis för datasäkerhet. Kundmedvetenhet är en annan viktig del av bankens förebyggande åtgärder, och de ger därför information och resurser för att hjälpa kunderna att skydda sig mot bedrägerier och andra säkerhetsrisker.

Transparens

Banken värderar öppenhet och transparens i alla sina verksamheter. De informerar regelbundet kunder och allmänheten om deras säkerhetspolitik och -procedurer samt hur de efterlever de finansiella regleringarna som påverkar deras tjänsteerbjudanden.

Med dessa säkerhetsåtgärder och en stark anpassning till regler och förordningar befäster Ziklo Bank sin position som en trovärdig och säker finansiell institution. Kunder kan känna trygghet i att deras affärer hanteras med största möjliga säkerhet och i full överensstämmelse med lagar och regelverk. Social Påverkan och Hållbarhetsarbete hos Ziklo Bank

FAQ

Hur kan jag ansöka om fordonsfinansiering hos Ziklo Bank?

För att ansöka om fordonsfinansiering hos Ziklo Bank kan du besöka deras hemsida och följa ansökningsprocessen online. Du kan också kontakta deras kundtjänst för mer information och vägledning.

Vad erbjuder Ziklo Bank för fordonsfinansiering?

Ziklo Bank erbjuder en rad finansiella tjänster såsom billån, lease och olika typer av finansieringslösningar relaterade till fordonsköp. De strävar efter att skapa skräddarsydda lösningar för varje kunds behov.

Vilka typer av kunder kan dra nytta av Ziklo Banks tjänster?

Ziklo Bank riktar sig både till privatpersoner och företag som är intresserade av att finansiera sina fordonsköp. Deras lösningar är utformade för att passa olika kundgrupper och behov.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Sparbanken i Enköping

Sparbanken i Enköping

8 februari, 2024 / Alice Pettersson

Sparbanken i Enköping utgör en central del av det finansiella landskapet i Enköping och dess omnejd, och erbjuder en ...

Läs mer
Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

När det kommer till att skapa en trygg ekonomisk framtid är valet av bankpartner otroligt viktigt. Sparbanken Boken st...

Läs mer
Sparbanken Alingsås

Sparbanken Alingsås

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

Sparbanken Alingsås är din lokala sparbank i hjärtat av Västergötland. I över ett århundrade och nästan ett dece...

Läs mer
Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

På den idylliska ön Gotland, mitt i Östersjön, hittar du en bank med djupa lokala rötter. Sparbanken Gotland är en...

Läs mer