Vad kostar det att riva ett hus?

När en byggnad har nått slutet på sin livslängd, eller om det finns planer att bygga nytt på samma område, kan det bli nödvändigt med rivning. Att riva ett hus är ett omfattande projekt som kräver noggrann planering och professionellt genomförande. Men vad kostar det att riva ett hus egentligen? I den här detaljerade artikeln går vi igenom olika kostnadsaspekter, och faktorer som påverkar priset.

Då kan rivning vara en lämplig åtgärd

Som privatperson eller företag kan det finnas flera skäl till att behöva riva ett hus. En vanlig anledning är om byggnaden är i dåligt skick och inte längre uppfyller säkerhets- eller hälsokrav. Äldre hus kan drabbas av strukturella problem, mögel eller rötskador som gör det olämpligt att bo i eller använda byggnaden för affärsändamål.

En annan situation är när man planerar för nybyggnation eller ombyggnad av ett befintligt område. För att ge plats åt nya byggnader eller infrastruktur kan det vara nödvändigt att riva befintliga strukturer. Detta är vanligt inom stadsplanering och stadsutvecklingsprojekt där man behöver frigöra mark för modernisering eller förbättringar.

I vissa fall kan en fastighet vara i vägen för utvecklingen av infrastrukturprojekt såsom vägbyggen, järnvägar eller flygplatser. I sådana situationer kan det krävas att fastigheten rivs för att ge plats åt den nya infrastrukturen.

Även vid renovering eller uppgradering av ett område kan rivning av äldre eller omoderna byggnader vara en del av processen för att skapa en mer attraktiv miljö. Detta kan vara fallet i områden där man vill förnya stadskärnor eller förbättra bostadsområden för att locka till sig invånare och investeringar.

vad kostar det att riva ett hus

Vilka faktorer påverkar kostnaden när man ska riva ett hus?

Kostnaden för att riva ett hus beror på olika variabler. Noggrann kalkylering och budgetering är därför viktigt för att säkra en ekonomisk drift och undvika oväntade utgifter när du planerar att riva ett hus.

1. Storleken på huset

En väsentlig faktor är förstås husets storlek – stora byggnader kräver mer arbetstid och resurser, vilket leder till högre kostnader.

2. Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial är en annan aspekt. Hus som är byggda med lätt rivbart material, exempelvis trä, kommer troligen att kosta mindre att riva än de som har betydande mängder betong. Om det finns asbest i byggnaden krävs i sin tur specialhantering, vilket också innebär extra kostnader.

3. Husets placering

En annan sak som påverkar priset är placeringen av huset. Tillgången till rivningsplatsen och dess avstånd från avfallshanteringsanläggningar kan göra transporten av rivningsavfallet mer kostsam.

4. Lokala krav och bestämmelser

Även stadsplanebestämmelser och lokala byggnadsföreskrifter kan ställa ytterligare krav på rivningsprocessen, och leda till att projektet blir dyrare.

5. Rivningens komplexitet

Sist men inte minst spelar även komplexiteten i rivningsprojektet en avgörande roll. Du kanske bara behöver riva insidan av byggnaden, eller en viss del av byggnaden? 

Prisexempel – rivning av småhus eller större hus

En typisk rivning av ett enskilt småhus kan variera från cirka 50 000 till 150 000 svenska kronor, beroende på ovanstående faktorer. För större hus och konstruktioner kan priserna dock öka betydligt. Om du enbart ska riva insidan av en fastighet – även kallat selektiv rivning – kan i sin tur ligga på cirka 300 till 1 000 kronor per kvadratmeter. Dessa kostnader är ungefärliga och det är alltid rekommenderat att inhämta flertalet offerter från olika rivningsentreprenörer för att få en mer exakt uppskattning.

Samlat lånebelopp

100 000 kr

Återbetalningsperiod

5 år

Månadsbetalning

cirka 2 139 kr med rak ammortering 

Variabel ränta (debitorränta) 

9,48 % 

Max effektiv ränta (ÅOP)

10,05 %

Övriga avgifter

Inga

Löptid (minimum till maximum) 

5 år

Sammanlagda kreditkostnader

cirka 28 325 kr 

Totalt återbetalningsbelopp

cirka 128 325 kr

Låneexempel. 

FAQ

Finns det några extra utgifter att tänka på vid husdemolering?

Ja, utöver själva rivningskostnaden kan det finnas extra utgifter som behöver beaktas. Till exempel kan du behöva ansöka om rivningstillstånd, vilket kan medföra avgifter. Dessutom kan det krävas miljösanering om det finns farligt avfall eller föroreningar i byggnaden. Det kan också vara klokt att budgetera för eventuella rutinmässiga reparationer eller ändringar i infrastrukturen efter rivningen.

Vad är den genomsnittliga kostnaden för att riva ett hus?

Genomsnittliga kostnaden för att riva ett hus varierar beroende på olika faktorer. En grov uppskattning är att kostnaden kan ligga mellan 30 000 till 80 000 kronor eller mer. Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror är endast riktlinjer och att den faktiska kostnaden kan variera mycket beroende på de specifika omständigheterna för ditt projekt.

Vad påverkar kostnaden för att riva ett hus?

Kostnaden för att riva ett hus påverkas av flera faktorer – husets storlek, konstruktionstyp, tillgänglig infrastruktur och lokala förhållanden. Större hus och komplexa byggnadstyper tenderar att vara dyrare att riva än mindre och enklare strukturer. Om det finns särskilda utmaningar som tillgänglighet till byggplatsen eller behov av speciell utrustning kan det också påverka kostnaderna.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Vad kostar hunddagis?

Vad kostar hunddagis?

2 mars, 2024 / Alice Pettersson

När vi, som hundägare, står inför vardagslogistiken eller planerar vår tid, är hunddagis en tjänst som ofta blir ...

Läs mer
Vad kostar en synundersökning?

Vad kostar en synundersökning?

2 mars, 2024 / Alice Pettersson

Att genomgå en synundersökning är en viktig del av att bevara sin synhälsa och upptäcka eventuella synproblem i tid...

Läs mer
Vad kostar en bouppteckning?

Vad kostar en bouppteckning?

2 mars, 2024 / Alice Pettersson

När en närstående går bort uppstår det inte bara en emotionell börda, utan även praktiska och juridiska processer...

Läs mer
Vad kostar service på bil?

Vad kostar service på bil?

23 februari, 2024 / Rebecka Danielsson

Att regelbundet serva din bil är avgörande för dess långsiktiga prestanda och säkerhet. Men när det kommer till ko...

Läs mer