Tidaholms Sparbank

Tidaholms Sparbank är en ansedd finansiell institution som har en fast förankring i Tidaholms lokalsamhälle. Genom att erbjuda en rad banktjänster som sträcker sig från privatkonton till sparande och lån har banken blivit en central punkt för personlig ekonomisk hantering för många av invånarna i området. Med dess dedikation till personlig service och en lång historia av stöd till lokala projekt och företagande har Tidaholms Sparbank etablerat sig som en betrodd partner för sina kunders ekonomi.

Tidaholms Sparbank står starkt när det kommer till sitt engagemang i lokalsamhället och dess långa traditioner av att stärka individens ekonomiska tillväxt och välstånd. Genom åren har de visat sig vara mycket mer än bara en bank – de är en vital del av det lokala stödnätverket som bidrar till områdets stabilitet och framsteg.

Alternativ till Tidaholms Sparbank

Medan Tidaholms Sparbank erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och har en stark lokal förankring, finns det scenarier där kunder kan vara intresserade av att utforska andra alternativ. Det kan vara av skäl som varierade finansiella behov, att söka efter mer konkurrenskraftiga räntor eller kanske för att hitta tjänster som är mer anpassade till specifika ekonomiska situationer eller mål. Att göra en grundlig jämförelse hjälper till att säkerställa att du väljer en bank som inte bara erbjuder de tjänster du behöver utan också värderar dig som kund och stödjer dina finansiella mål på lång sikt.

Finansiella produkter och tjänster hos Tidaholms Sparbank

Som en etablerad aktör på den svenska finansmarknaden, erbjuder Tidaholms Sparbank ett brett spektrum av finansiella produkter och tjänster som är utformade för att möta de ekonomiska behoven hos både individen och företaget. Här är en översikt över några av de kärnprodukter och tjänster som banken tillhandahåller:

Lån och krediter

Tidaholms Sparbank erbjuder personliga lån som kan användas för en mängd olika ändamål, till exempel för renovering av hemmet, bilköp eller för att konsolidera befintliga skulder. Banken kan även ge förslag på anpassade återbetalningsplaner som överensstämmer med kundens ekonomiska kapacitet.

Sparprodukter

Med olika sparformer vill Tidaholms Sparbank tillgodose kundernas besparingsbehov, från traditionella sparkonton med rörlig ränta till bindningstider med fast ränta för den som söker en stabil avkastning under en specifik tidsperiod.

Betalningslösningar

För både privatkunder och företagskunder erbjuder Tidaholms Sparbank betal- och kreditkort med tillhörande fördelar. Dessutom finns en rad betalnings- och överföringstjänster tillgängliga via internet- och mobilbank, som möjliggör enkla och snabba transaktioner.

Försäkringar

Banken kan förse sina kunder med rådgivning och erbjudanden om försäkringslösningar som skyddar både privatpersoner och deras tillgångar samt företagare och deras verksamhet.

Finansiella villkor

Tidaholms Sparbank erbjuder bland annat fasträntekonton med olika bindningstider och motsvarande räntesatser, samt noterar att en avgift tas ut vid förtida uttag. Minimikravet för insättning är 5 000 kronor. Banken har även ett e-sparkonto med fria överföringar mellan konton och en ränta på 1,55 %. Det finns ett privatkonto som erbjuder fria uttag och en ränta på 0,30 %, samt särskilda villkor för postala kontoutdrag och övertrasseringsavgifter. Ett Ungdomskonto är tillgängligt för barn och ungdomar upp till 20 år utan ränta och med liknande villkor som ett privatkonto.

För investeringar finns ett Investeringssparkonto (ISK) utan årlig avgift, medan handel med fond och värdepapper medför extra kostnader såsom fondavgifter och courtage. Depåavgifter kan tillkomma om andra värdepapperstjänster än Värdepapperstjänst Bas väljs. Banken framhäver även särskilda sparkonton för skogsägare med en ränta på 3,00 % och detaljerade prislistor för olika värdepapperstjänster.

Schablonbeskattningen för ISK beskrivs med exempel på hur statslåneräntan används för att beräkna schablonintäkt, som sedan beskattas som inkomst av kapital. Det individuella pensionssparandet (IPS) har en specifik avgiftsstruktur och noterar att värdet på sparkapitalet påverkar årsavgiften. Vid sidan av dessa tjänster nämns courtageavgifter för aktiehandel och en flyttavgift för att överföra IPS till en annan bank.

Fördelar med Tidaholms Sparbank

En bank utan vinstintresse: Tidaholms Sparbank erbjuder en rad fördelar som är särskilt utformade för att gynna deras kunder och det lokala samhället. Som en sparbank är deras verksamhet icke-vinstsyftande, vilket betyder att istället för att fokusera på aktieägaravkastning prioriterar de att främja sparsamhet och service för kundernas väl. Med detta synsätt kan banken återinvestera överskott i lokala projekt och kundservice, vilket gör det till en attraktiv finansiell partner för dem som värderar gemenskapsstöd och personlig finansiell tillväxt.

Demokratisk styrningsstruktur: Den demokratiska styrningsstrukturen hos Tidaholms Sparbank, där 32 huvudmän utövar inflytande vid den årliga sparbanksstämman, borgar för en verksamhet som är nära knuten till kundens intressen. Huvudmännen är representativa för samhället med hälften utsedda av lokala kommuner och hälften av huvudmännen själva, vilket säkerställer mångsidigt och lokalförankrat beslutsfattande. Denna struktur ger kunderna en röst i hur deras bank drivs, vilket är en sällsynt fördel i dagens ofta opersonliga bankmiljö.

Styrelsen hos Tidaholms Sparbank är ansvarig för att upprätthålla bankens strategier och säkerställa effektiva kontrollsystem, samtidigt som de uppfyller lagar och förordningar. Denna höga standard av ansvar och öppenhet skapar en solid grund för tillit mellan banken och dess kunder. Dessutom bidrar de regelbundna utvärderingarna av styrelsens och verkställande direktörens arbete till en kultur av ständig förbättring och kundfokus.

Enkelt att använda: Vidare möjliggör banken enkelhet och bekvämlighet för kunderna genom onlineverktyg, som hjälper dem att hitta filialer, bli kund och övervaka priser, räntor och kurser. Med fullständig transparens kring hur de hanterar personuppgifter och cookies, visar Tidaholms Sparbank sin åtagande till kundens integritet och trygghet på nätet.

Kundservice och kundrecensioner

Tidaholms Sparbank bedöms ofta för sin kundservice och dess förmåga att tillgodose kunders olika behov. En effektiv kundservice innebär vanligtvis att banken erbjuder flera kanaler för kommunikation, såsom telefon, e-post, online chatt-tjänster och fysiskt besök i lokala kontor. Detta är fallet med Tidaholms Sparbank. Öppettiderna för bankens kundservice går att hitta på den officiella hemsidan.

Kundrecensioner, oavsett om de finns på plattformar som Trustpilot, Google eller på bankens egen webbplats, ger potentiella och befintliga kunder en inblick i andra användares upplevelser. Sammanfattande recensioner av Tidaholms Sparbank omfattar bankens pålitlighet, tillförlitlighet och den övergripande kundtillfredsställelsen. 

Det bör dock noteras att recensioner kan variera stort och inte alltid ge en komplett bild av bankens service. Det är därför viktigt att se på det samlade intrycket från ett brett spektrum av källor. Banker använder ofta feedback från kunder för att förbättra sina tjänster och produkter. Kunder eller de som är intresserade av bankens tjänster uppmuntras att kontakta banken direkt för den mest aktuella och specifika informationen om produkter, tjänster och kundsupport.

Företagslösningar hos Tidaholms Sparbank

Tidaholms Sparbank erbjuder en mångsidig portfölj av tjänster som syftar till att underlätta det dagliga arbetet för sina företagskunder. Detta inkluderar specialanpassad rådgivning och utformning av finansiella lösningar som täcker områden som finansiering, lönehantering och betalningslösningar.

Banken har instiftat ett företagsteam avsedda att bistå företagskunder med olika behov, för att effektivt hantera ekonomiska avdelningar som kan muntra tillväxt och minska administrativ börda. Som företagskund kan man få hjälp och rådgivning som är skräddarsydd för att passa just det specifika företagets behov och situation. 

Som en del av deras uppdrag att hålla kunderna informerade och förberedda gentemot ekonomiska fluktuationer, presenterar Tidaholms Sparbank nyheter och strategier från Swedbanks investeringsexperter. Rapporten som publicerades den 7:e mars 2023 pekar på en starkare konjunktur än förväntat samt en antagen nedgång i inflationen. Investeringsstrategin som Swedbank utfärdar rekommenderar därmed en övervikt av räntor framför aktier för att ställa in portföljen på rätt kurs i det rådande ekonomiska klimatet. Banken ser till att hålla företagskunder uppdaterade för att dessa ska kunna fatta välgrundade finansiella beslut som är anpassade till aktuella och förändrade marknadsvillkor.

Tidaholms Sparbank betonar dess engagemang i lokal samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor. Banken erbjuder en rad kundtjänster som spärrhjälp, information om hur man blir kund och en guide för att hitta närmaste bankkontor. 

Säkerhetsåtgärder

Med transparens i fokus, tillhandahåller Tidaholms Sparbank stor insyn i hur de hanterar cookies, skyddar personuppgifter och vilka åtgärder som tas för att förebygga bedrägerier. Säkerheten och integriteten för såväl privat- som företagskunder prioriteras högt, och banken strävar efter att alltid hålla en hög standard inom områden som datasäkerhet och kundsekretess. 

Personlig integritet

Tidaholms Sparbank framhäver vikten av kundens personliga integritet när det gäller behandlingen av personuppgifter. Banken, som har lång erfarenhet av att hantera och lagra data, prioriterar att kunden känner sig säker över hur denna information används. Med introduktionen av GDPR (General Data Protection Regulation), en förordning som blev EU-lag den 25 maj 2018 och ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PUL), har banken anpassat sig för att stärka skyddet för individens personuppgifter och harmonisera regelverket inom EU.

Kunden är informerad om att personuppgifter spelar en avgörande roll i att använda bankens produkter och tjänster på ett säkert sätt samt i hur banken kan erbjuda personligt anpassade tjänster. Tidaholms Sparbank försäkrar att de hanterar och skyddar dessa personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med banksekretess och gällande dataskyddsbestämmelser.

Personuppgifter används av Tidaholms Sparbank för att leverera och förbättra deras tjänster, genomföra betalningar, samt bedriva kundundersökningar och marknadsanalyser. Dessutom är datahantering viktigt för att förebygga ekonomiska brott som penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagringsperioden för personuppgifter beror på användningssyftet samt lagkrav.

Personuppgifter kan delas med samarbetspartners och andra enheter som agerar på bankens vägnar, dock med krav på samma sekretess och säkerhet som om banken själv hanterade dem. Vid vissa tillfällen kan uppgifter även delas med myndigheter eller andra parter om det är nödvändigt enligt lag.

GDPR

Kunden har ett antal rättigheter enligt GDPR, inklusive att få tillgång till sina personuppgifter via registerutdrag, rätta felaktigheter, begära radering eller portabilitet av data, samt rätt att göra invändningar eller begära begränsad behandling av personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter kan kunden kontakta banken eller dess dataskyddsombud.

Lokalsamhället i fokus

Tidaholms Sparbanks samhällsengagemang, som sträcker sig 200 år tillbaka, innefattar aktivt arbete för att utbilda ungdomar och andra grupper i samhället om pengar och sparande. Bankens bidrag till samhället fokuserar på att främja kunskap om privatekonomi, entreprenörskap och digital inklusion.

Tidaholms Sparbanks ansträngningar att integrera samhällsansvar och utbildning om ekonomi i sitt verksamhetsarbete visar på deras långsiktiga engagemang att utveckla ett finansiellt medvetet samhälle. Bankens dedikation till att bygga en ekonomiskt bildad och inkluderande gemenskap reflekterar deras motto och arbete inom både utbildning och socialt ansvar.

  • Ung ekonomi: Banken har lanserat initiativet ”Ung ekonomi”, där de erbjuder kostnadsfria föreläsningar till skolor och föreningar med syfte att ge barn och ungdomar better insikt och verktyg för att hantera sin privatekonomi. Genom detta program strävar de efter att ge unga kompetens att fatta välgrundade ekonomiska beslut nu och i framtiden.
    Dessutom implementerar Tidaholms Sparbank utbildningsprogram för att minska det digitala utanförskapet. De anordnar guidade sessioner som lär ut hur digitala banktjänster fungerar, inklusive BankID och Swish, samt informerar om säkerhet på internet. Genom att göra sina kunder mer digitalt kunniga bidrar banken till en ökad tillgänglighet och trygghet i den digitala ekonomin.
  • Ung företagsamhet: Ett annat initiativ som banken driver är ett samarbete med Ung Företagsamhet. Detta projekt är inriktat på att ge ungdomar förståelse för entreprenörskap och affärskännedom, med målet att uppmuntra fler unga att bli framtidens företagare.
  • Veckopengens dag: Banken har med ”Veckopengens dag” en ambition att införa en särskild dag som betonar vikten av att lära barn hantera pengar – ett steg som syftar till att förbereda dem för finansiellt ansvar i vuxenlivet.
  • Det lokala föreningslivet: Tidaholms Sparbank understryker även sin tradition av åtaganden gentemot svenskt föreningsliv genom sponsorskap, särskilt för organisationer som verkar för barn- och ungdomars välmående och utveckling. De välkomnar sponsorsökande att kontakta sina bankkontor för möjligheter till samarbeten.
  • Lyckoslanten: Lyckoslanten, bankens egen tidning riktad till barn, som ett verktyg för ekonomisk bildning. Tidningen ”Lyckoslanten” och karaktärerna ”Spara och Slösa” fungerar som inspirationskällor för barn genom att introducera dem till viktiga finansiella koncept. Genom frågor om privatekonomi, personliga drömmar och förändring både i deras egna liv och i samhället, engagerar banken barn i samtal om ekonomiskt hållbart tänkande.

Hållbarhetsaspekten

Tidaholms Sparbank är en finansiell institution som engagerar sig i samhället genom att driva en verksamhet med tydligt fokus på hållbarhetsfrågor. Banken strävar efter att minska sin miljöpåverkan både internt och externt, vilket inkluderar dess kunder och leverantörer. Genom att implementera och följa en hållbarhetspolicy, sätter Tidaholms Sparbank upp mål och praktiker för att minska sin egen pappers- och elförbrukning och för att hantera de indirekta miljöeffekter som dess produkter och tjänster kan ha.

En av de utförda åtgärderna är införandet av miljöanalyser som en integrerad del av kreditgivningsprocessen. Här tillämpas en miljöanalysmodell för att bedöma ett företags miljöpåverkan utifrån ett riskperspektiv. Detta hjälper banken att identifiera och hantera potentiella miljörisker i förhållande till dess kreditportfölj.

Tidaholms Sparbank uppmuntrar även sina kunder att genomföra betalningar elektroniskt, som via bankkort i butik eller över internet, som en strategi för att minska den miljömässiga belastningen. Denna praxis leder till färre transporter och därmed en reducerad miljöbelastning. Genom dessa initiativ integrerar banken hållbarhet i sin affärsmodell och företagskultur, vilket på lång sikt är menat att gynna både samhället och miljön.

Utöver dess hållbarhetsåtgärder erbjuder Tidaholms Sparbank olika tjänster till både privatkunder och företagskunder och tillhandahåller information om prissättning, räntor och utbytta kurser. Banken uppmuntrar kundinteraktioner genom kundservice, erbjuder spärrhjälp för förlorade eller stulna kort, och ger information för nya kunder som vill ansluta sig till banken.

FAQ

Hur stöttar Tidaholms Sparbank det lokala samhället?

Tidaholms Sparbank är aktivt engagerade i att stödja det lokala samhället genom att bidra till olika projekt och evenemang. De stöttar också lokal företagsamhet genom att erbjuda rådgivning och finansiellt stöd.

Vad skiljer Tidaholms Sparbank från andra banker?

Tidaholms Sparbank har en stark förankring i det lokala samhället och är engagerade i att stödja lokal tillväxt och utveckling. De prioriterar personlig service och strävar efter att skapa långsiktiga relationer med sina kunder.

Vilka banktjänster erbjuder Tidaholms Sparbank?

Tidaholms Sparbank erbjuder ett brett utbud av banktjänster, inklusive privatkonton, sparande, lån för både privatpersoner och företag, samt olika typer av försäkringar.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Sparbanken i Enköping

Sparbanken i Enköping

8 februari, 2024 / Alice Pettersson

Sparbanken i Enköping utgör en central del av det finansiella landskapet i Enköping och dess omnejd, och erbjuder en ...

Läs mer
Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

När det kommer till att skapa en trygg ekonomisk framtid är valet av bankpartner otroligt viktigt. Sparbanken Boken st...

Läs mer
Sparbanken Alingsås

Sparbanken Alingsås

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

Sparbanken Alingsås är din lokala sparbank i hjärtat av Västergötland. I över ett århundrade och nästan ett dece...

Läs mer
Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

På den idylliska ön Gotland, mitt i Östersjön, hittar du en bank med djupa lokala rötter. Sparbanken Gotland är en...

Läs mer