Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne är en pålitlig pelare i samhällsekonomin, och stödjer kontinuerligt såväl privatpersoner som lokala företag. Banken har en stadig närvaro i Eskilstuna och dess omgivningar, och är en viktig aktör för många när det kommer till finansiella tjänster. Med sina rötter djupt förankrade i regionens utveckling erbjuder Sparbanken Rekarne ett brett spektrum av tjänster som inkluderar allt från sparkonton och investeringsmöjligheter till lån och daglig ekonomisk rådgivning.

Alternativ till Sparbanken Rekarne

Det finns en rad andra alternativ på marknaden utöver Sparbanken Rekarne. Innan du tar ett slutgiltigt beslut kring din ekonomi är det viktigt att läsa på om dina andra alternativ. Med hjälp av jämförelsetjänsten nedan kan du enkelt jämföra olika alternativ och hitta rätt för dig.

Produkter och tjänster hos Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne stöder kundernas ekonomi genom ett heltäckande utbud av produkter och tjänster. Nedan utforskar vi de många alternativ som Sparbanken Rekarne erbjuder för att hjälpa dig att förvalta, växa och skydda din ekonomi.

Olika lånetyper

Sparbanken Rekarne förstår vikten av flexibla finansieringslösningar och erbjuder en mängd olika lån för att möta kundernas behov. Banken tillhandahåller:

 • Privatlån för oväntade utgifter eller större inköp såsom renoveringar eller bilköp.
 • Bolån för dig som planerar att köpa bostad, med konkurrenskraftiga räntor och rådgivning.
 • Byggnadskrediter för att finansiera byggprojekt.

Det bör noteras att bolån vanligtvis hanteras av större institutioner och att Sparbanken Rekarne kan hjälpa till att förmedla kontakt med lämpliga långivare för dessa behov.

Sparkonton

Med ett brett utbud av sparkonton ser Sparbanken Rekarne till att det finns ett sparande för alla. De erbjuder:

 • Traditionella sparkonton med rörlig ränta, perfekt för den som vill ha friheten att sätta in och ta ut pengar när som helst.
 • Fasträntekonton där du kan låsa ditt kapital under en viss tid och få en garanterad avkastning.
 • Kapitalförsäkringar som kombinerar sparande och försäkringsskydd för en trygg ekonomisk framtid.

Kreditkort

Oavsett om du reser ofta, eller letar efter ett kort med förmånliga bonusprogram, finns det kreditkortsalternativ hos Sparbanken Rekarne som kan passa dina behov. Kreditkorten kommer med olika bonusar och skydd som försäkrar dig vid oväntade händelser.

Försäkringar

Att känna sig trygg i sin ekonomiska situation innebär även att ha rätt skydd på plats. Sparbanken Rekarne samarbetar med försäkringsbolag för att tillhandahålla:

 • Livförsäkringar som stödjer familjens ekonomi vid oförutsedda händelser.
 • Olycksfalls- och sjukförsäkring som ger ekonomiskt stöd om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
 • Hemförsäkring som skyddar ditt hem och ditt bohag.

Kundtjänst hos Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne sätter stor vikt vid att erbjuda en kundtjänst som är lättillgänglig och hjälpsam. Om du behöver personlig service, eller har frågor kring bankens produkter och tjänster, finns bankens kundtjänstpersonal alltid redo att hjälpa dig på olika sätt. Du kan nå dem via telefon, e-post eller genom att besöka någon av bankens lokala kontor. Telefonlinjen för kundtjänst är bemannad under bankens öppettider, måndag till fredag. Banken tillhandahåller även digitala tjänster som exempelvis internetbank som du kan använda för att hantera dina bankärenden utanför kundtjänstens öppettider.

Kundrecensioner och betyg

Kundrecensioner och betyg är viktiga mått på en banks service och kundtillfredsställelse. Sparbanken Rekarne förekommer på flera oberoende recensionsplattformar, inklusive Trustpilot och Google, där kunder delar sina erfarenheter av bankens tjänster och kundservice. Genom att sammanställa recensioner och betyg från dessa källor får potentiella kunder och befintliga klienter en inblick i hur banken upplevs av andra. För mer detaljerade betyg och recensioner rekommenderas det att besöka de specifika plattformarna för att få aktuell information och skapa sig en egen uppfattning om Sparbanken Rekarne. Genom att värna om transparent kommunikation och strävan efter ständig förbättring, fortsätter Sparbanken Rekarne att lyssna på och agera utifrån feedback från sina kunder.

Finansiella villkor och användarvillkor hos Sparbanken Rekarne

När du överväger att anlita Sparbanken Rekarne för finansiella tjänster är det viktigt att förstå de specifika villkoren som är associerade med varje produkt. Här kan du få en översikt över de finansiella aspekterna – exempelvis räntor, avgifter och återbetalningsplaner – som kan komma att påverka ditt val av bankprodukter från Sparbanken Rekarne.

Räntor

Sparbanken Rekarne erbjuder konkurrenskraftiga räntor på de olika lånetyperna. Den exakta räntan bestäms individuellt baserat på faktorer som kreditvärdighet, lånets storlek och löptid. För sparprodukter varierar räntan beroende på kontotyp och insättningsbelopp, samt rådande marknadsförhållanden.

Avgifter

Banken strävar efter att hålla avgifterna transparenta och till ett minimum. Du hittar följande typer av avgifter kopplade till olika produkter:

 • Upprättande och aviseringsavgifter för lån.
 • Administrativa avgifter för kontohantering och transaktioner.
 • Årsavgifter på vissa kreditkort.

Det är viktigt att detaljerat granska prislistan och de specifika villkoren för varje produkt för att fullt ut förstå vilka avgifter som kan tillkomma.

Återbetalningsplaner

Återbetalningsplaner för lån är flexibla hos Sparbanken Rekarne, och anpassade för att passa olika budgetar och livssituationer. Banken erbjuder också olika amorteringsalternativ – som rak amortering eller annuitetslån – där kundens ekonomiska förutsättningar är i fokus.

Unika egenskaper och fördelar med Sparbanken Rekarne

I det finansiella landskapet finner man ofta standardiserade produkter och tjänster. Sparbanken Rekarne sticker dock ut från mängden genom att erbjuda speciella funktioner och fördelar som inte bara uppfyller, utan även överstiger kundens förväntningar. Låt oss utforska dessa unika aspekter som gör Sparbanken Rekarne till en bra finansiell partner.

Speciella lånealternativ

Sparbanken Rekarne har utvecklat lånealternativ som är anpassade för specifika kundgrupper och behov. Bland dessa finner man bland annat gröna lån som erbjuds till förmånliga räntor för investeringar i miljövänliga lösningar såsom solpaneler eller energieffektiviseringar av bostäder.

Flexibla betalningsplaner

Sparbanken Rekarne erbjuder stor flexibilitet i sina återbetalningsstrukturer. Som kund har du möjlighet att välja mellan olika återbetalningsplaner som harmoniserar med dina ekonomiska förutsättningar. Detta innefattar möjligheten att välja mellan fasta och rörliga räntor, samt möjligheten att anpassa betalningsintervaller efter egen likviditet.

Unika partnerskap

Genom att etablera samarbeten med olika aktörer i samhället kan Sparbanken Rekarne erbjuda mervärde till sina kunder. Exempel på sådana partnerskap inkluderar samarbete med lokala försäkringsbolag för att knyta förmånliga försäkringstjänster direkt till bankprodukter, samt relationer med investeringsrådgivare och fonder som erbjuder kunderna exklusiva investeringsmöjligheter.

Företagslösningar hos Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne erbjuder ett brett spektrum av finansiella tjänster designade för att stödja företag i alla storlekar, från små startups till väletablerade storbolag. Med en förståelse för de utmaningar och möjligheter som företag står inför strävar banken efter att leverera anpassade lösningar som främjar tillväxt och framgång.

 • Företagslån: För företag i behov av kapital för expansion, inventarier eller andra investeringar, erbjuder Sparbanken Rekarne företagslån med konkurrenskraftig ränta och anpassningsbara villkor. Banken arbetar nära företagets ledning för att förstå verksamhetens specifika behov, och skapa en återbetalningsplan som passar företagets kassaflöde och ekonomiska cykler.
 • Leasingavtal: Leasing är en kostnadseffektiv och flexibel lösning för företag som behöver utrustning eller fordon utan att binda upp alltför mycket kapital. Sparbanken Rekarne tillhandahåller skräddarsydda leasingavtal, vilket gör det möjligt för företag att hålla sig uppdaterade med senaste teknologin och hålla driftkostnader under kontroll.
 • Kreditfaciliteter: Kreditfaciliteter är grundläggande för ett företags dagliga verksamhet, och Sparbanken Rekarne erbjuder olika former av lösningar. Dessa inkluderar övertrasseringsmöjligheter som ger tillfällig finansiering för att täcka upp kortsiktiga likviditetsklyftor, samt kreditlinjer som tillåter företag att dra nytta av finansiella medel upp till ett godkänt belopp.

Säkerhetsåtgärder hos Sparbanken Rekarne

Säkerheten för kunders information och kapital är fundamentalt i banksektorn, och Sparbanken Rekarne tar detta ansvar på största allvar. Banken har implementerat robusta säkerhetsåtgärder i syfte att skydda kunder och verksamheten mot finansiellt bedrägeri, dataintrång och andra hot. Här går vi igenom några av de kritiska aspekterna av bankens arbete med säkerhet, och efterlevnad av standarder och förordningar.

IT-säkerhet

Sparbanken Rekarne använder sig av avancerad IT-säkerhetsteknologi för att försäkra att kundernas digitala bankupplevelser är säkra. Dessa teknologier inkluderar brandväggar, kryptering av data, säkerhetskontroller för inloggning samt kontinuerlig övervakning för att upptäcka och avvärja potentiella hot.

Fysisk säkerhet

Bankens fysiska kontor och datacenter är skyddade med hjälp av säkerhetssystem och rutiner såsom tillträdeskontroll, kameraövervakning och säkerhetspersonal. Dessa åtgärder bidrar till att skydda kundernas integritet samt bankens fysiska tillgångar.

Efterlevnad av regler och förordningar

Sparbanken Rekarne följer strikt de svenska och europeiska finansiella förordningarna och regelverken, såsom Finansinspektionens regler, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och penningtvättslagen. Banken genomgår också interna och externa revisioner på regelbunden basis för att säkerställa att policys och förfaranden är uppdaterade och effektiva.

Kundutbildning

Banken är engagerad i att utbilda sina kunder om vikten av personlig säkerhet. Detta innefattar att informera kunder om hur de bäst skyddar sig själva och sin ekonomiska information mot bedrägerier och onlinebedrägerier. Genom denna utbildning stärker Sparbanken Rekarne samarbetet med sina kunder i kampen mot finansiella brott.

Socialt ansvar och hållbarhet på Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne har integrerat socialt ansvar och hållbarhet i kärnan av sin verksamhetsfilosofi. Banken uppmärksammar vikten av att agera som en positiv kraft i samhället och bidrar aktivt till en mer hållbar utveckling på lokal och global nivå. Nedan beskrivs några av de initiativ och program som Sparbanken Rekarne engagerar sig i för att skapa en hållbar framtid och driva ett socialt ansvarsfullt företagande.

Samhällsengagemang

En grundläggande värdering hos Sparbanken Rekarne är att stödja de samhällen där de verkar. Banken investerar därför i lokala projekt och organisationer som arbetar för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Detta kan inkludera allt från att sponsra ungdomssportklubbar till att stödja kulturella evenemang och välgörenhetsorganisationer.

Miljövänliga lån

För att stimulera hållbara val hos kunderna erbjuder Sparbanken Rekarne gröna låneprodukter som är avsedda för investeringar i miljövänliga teknologier och projekt. Genom att även försäkra lägre räntor för dessa typer av lån uppmuntrar banken till en omställning till en mer hållbar livsstil och verksamhet.

Hållbar intern drift

Sparbanken Rekarne strävar efter att minimera sin egen miljöpåverkan genom att implementera en miljövänlig praxis i sin interna drift. Detta inkluderar åtgärder som energieffektivisering i bankens byggnader, minskning av pappersanvändning och uppmuntran till digitala möten för att reducera resande.

Utbildningar och partnerskap för hållbarhet

Banken arbetar proaktivt med att utbilda sin personal och kunder om hållbarhet och hur individuella och företagsmässiga handlingar kan bidra till en mer hållbar utveckling. Sparbanken Rekarne ingår även partnerskap med organisationer och företag som delar deras engagemang för miljö och hållbarhet.

FAQ

Vad är fördelarna med att välja Sparbanken Rekarne för sina finansiella behov?

Genom att välja Sparbanken Rekarne får du tillgång till en bank med djupa rötter i regionen, som dessutom erbjuder personlig service och engagerad rådgivning. Du kan dra nytta av bankens breda utbud av finansiella tjänster och det lokala kunnandet som personalen besitter.

Vad utmärker Sparbanken Rekarne som en lokal sparpartner?

Sparbanken Rekarne har en stadig närvaro i Eskilstuna och dess omgivningar, och är en viktig aktör för finansiella tjänster. Banken stödjer aktivt både privatpersoner och lokala företag i deras ekonomiska utveckling.

Vilka tjänster erbjuder Sparbanken Rekarne?

Sparbanken Rekarne erbjuder ett brett spektrum av tjänster som inkluderar sparkonton, investeringsmöjligheter, lån och daglig ekonomisk rådgivning.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Sparbanken i Enköping

Sparbanken i Enköping

8 februari, 2024 / Alice Pettersson

Sparbanken i Enköping utgör en central del av det finansiella landskapet i Enköping och dess omnejd, och erbjuder en ...

Läs mer
Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

När det kommer till att skapa en trygg ekonomisk framtid är valet av bankpartner otroligt viktigt. Sparbanken Boken st...

Läs mer
Sparbanken Alingsås

Sparbanken Alingsås

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

Sparbanken Alingsås är din lokala sparbank i hjärtat av Västergötland. I över ett århundrade och nästan ett dece...

Läs mer
Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

På den idylliska ön Gotland, mitt i Östersjön, hittar du en bank med djupa lokala rötter. Sparbanken Gotland är en...

Läs mer