Marginalen Bank

Marginalen Bank har etablerat sig som en framstående aktör på den svenska finansmarknaden. Banken, som grundades 1979, erbjuder ett brett urval av tjänster, inklusive privatlån, sparkonton, kreditkort och företagstjänster. Med ett användarvänligt digitalt gränssnitt och ett kundfokuserat tillvägagångssätt, har Marginalen Bank blivit ett attraktivt alternativ för både privatpersoner och företag som söker flexibla finansiella lösningar.

Som en bank som tar tillvara på teknologins möjligheter har Marginalen Bank investerat i innovativa system som gör det enklare för kunderna att förvalta sina ekonomier, vilket speglar bankens engagemang i att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen. Dess tjänster är anpassade för att möta de olika behoven hos dagens konsumenter och företag, och banken strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga produkter som svarar mot kundernas förväntningar på en modern och responsiv bankpartner.

Alternativ till Marginalen Bank

Finansiella produkter och tjänster hos Marginalen Bank

Lånetyper

Marginalen Bank erbjuder en variation av låneprodukter anpassade för att uppfylla de finansiella behoven hos sina kunder. Banken har fokuserat på att ge sina låntagare valmöjlighet och flexibilitet, vilket inkluderar:

 • Privatlån: Ett lån som kan användas för en mängd ändamål, t.ex. renovering, bilköp eller konsolidering av befintliga skulder. Med konkurrenskraftiga räntor och en enkel ansökningsprocess, strävar Marginalen Bank efter att göra privatlån tillgängliga för ett brett spektrum av kunder.
 • Kreditkort: Marginalen Bank tillhandahåller olika kreditkort med olika förmånsprogram. Dessa kort ger användarna möjlighet att göra dagliga inköp samtidigt som de kan dra nytta av bonusar, reseförsäkringar och andra typer av belöningar.
 • Billån: För kunder som funderar på att finansiera ett bilköp erbjuder Marginalen Bank billån med konkurrenskraftiga villkor. Lånet kan anpassas efter kundens ekonomiska situation och bilens värde.

Sparkonto

Att spara pengar är en grundläggande del av finansiell planering. Marginalen Bank erbjuder:

 • Fasträntekonto: Ett sparkonto där du kan låsa in din insättning till en fast ränta över en bestämd period för att maximera avkastningen.
 • Flexibla sparkonton: Dessa konton erbjuder en kombination av frihet och säkerhet, med möjlighet till flera uttag utan att det påverkar räntan avsevärt.

Försäkringsalternativ

Marginalen Bank förstår att en god ekonomisk plan inkluderar skydd för oväntade händelser. Därför samarbetar de med försäkringsbolag för att erbjuda:

 • Betal- och kreditskyddsförsäkring: Denna typ av försäkring kan hjälpa till att täcka avbetalningar på lån eller kreditkortsskulder i händelse av oförutsedda omständigheter såsom arbetslöshet eller sjukdom.
 • Personförsäkringar: Personförsäkringar via Marginalen Bank erbjuder ett skyddsnät för individuella behov och ser till att kunderna kan få ekonomiskt stöd under svåra tider.

Marginalen Bank arbetar kontinuerligt för att deras finansiella produkter och tjänster ska ge värde till sina kunder och bidra till att bygga en stabil ekonomisk framtid.

Samlat lånebelopp 50 000 kr
Återbetalningsperiod 3 – 5 år
Månadsbetalning 1 454 kr – 944 kr
Variabel ränta (debitorränta) 3% – 5%
Max effektiv ränta (ÅOP) 4% – 7%
Övriga avgifter Inga
Löptid (minimum till maximum) 3 år – 5 år
Sammanlagda kreditkostnader 2 346 kr – 6 614 kr
Totalt återbetalningsbelopp 52 346 kr – 56 614 kr

Exempel på hur ett lån och återbetalning kan se ut.

Räntor hos Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder konkurrenskraftiga räntor över sitt sortiment av finansiella produkter. Räntenivåerna varierar beroende på produkttyp och individuell kreditbedömning. Räntan för privatlån hos Marginalen Bank fastställs individuellt och är normalt sett rörlig, vilket innebär att den kan förändras över tid i linje med marknadens utveckling. Räntan för utnyttjad kredit på kreditkort från Marginalen Bank varierar också beroende på korttyp och villkor som avtalats. I regel finns en räntefri period på inköp, medan uttag och överföringar ofta beläggs med ränta från dag ett.

Avgifter

Varje bankprodukt kan innebära olika typer av avgifter. Marginalen Bank strävar efter att göra dessa kostnader tydliga för sina kunder.

 • Uppläggningsavgift: För lån kan en initial uppläggningsavgift tillkomma för att täcka kostnaderna för lånets administration.
 • Aviavgift: Vissa produkter kan även dra på sig återkommande administrativa avgifter som ett aviavgift, även om e-faktura ofta erbjuds som ett kostnadsfritt alternativ.
 • Övriga avgifter: Andra möjliga avgifter inkluderar förseningsavgifter, betalningspåminnelser och avgifter för extra tjänster såsom kopior av kontoutdrag.

Återbetalningsplaner

Återbetalningsplanerna hos Marginalen Bank är flexibla och kan anpassas för att passa kundens ekonomiska situation och betalningsförmåga. Vid ett privatlån skapas en amorteringsplan som visar hur lånet kommer att återbetalas över tid, vanligtvis genom månatliga avbetalningar. För kreditkort har du flexibiliteten att betala tillbaka använd kredit på månadsbasis, eller att utnyttja möjligheten till delbetalningar.

Marginalen Bank lyfter fram vikten av att läsa igenom och förstå alla villkor noggrant innan ett avtal undertecknas. Bankens hemsida och kundservicepersonal kan bistå med mer detaljerad information och klargöranden kring de olika finansiella villkoren. Detta för att försäkra att du som kund är fullständigt informerad om de åtaganden och rättigheter som följer med att använda Marginalen Banks produkter och tjänster.

Unika egenskaper och fördelar med Marginalen Bank

Marginalen Bank har under årens lopp utvecklat en portfölj av produkter och tjänster som skiljer sig från traditionella banker, med målet att uppfylla specifika kundbehov och önskemål. Nedan följer några av de unika egenskaperna och fördelarna som kunderna kan dra nytta av när de väljer Marginalen Bank.

Marginalen Bank, med sina rötter som sträcker sig tillbaka till 1979 och sin formella etablering på 90-talet, har utvecklats till en unik institution med en tydlig inriktning på att förbättra sina kunders marginaler. Banken växte organiskt och stärktes ytterligare 2010 när den förvärvade Citibanks svenska konsumentbank och formellt blev Marginalen Bank.

En av de mest framträdande och unika egenskaperna hos Marginalen Bank är dess fokus på att skapa och förbättra marginaler för sina kunder. Detta återspeglas tydligt i deras affärsidé som handlar om att skapa tid och möjligheter för både individer och företag att utvecklas genom att förenkla deras ekonomiska vardag. Banken har inte bara en affärsstrategi utan även en vision som strävar efter att bidra till en bättre värld genom att ge ekonomiskt försprång till människor och företag.

I Marginalen Bank är jämställdhet och mångfald en central del av företagskulturen. Med en jämn fördelning av kvinnor och män i både styrelse och ledning samt en övervägande närvaro av kvinnor i chefspositioner och bland medarbetarna, demonstrerar banken sitt engagemang för inkludering och jämställdhet. Dessutom representerar en mångkulturell arbetsstyrka med medarbetare från över 20 olika nationaliteter bankens öppenhet och globala perspektiv.

Bankens ledningsgrupp, under ledning av VD Ewa Glennow, har gedigen erfarenhet och expertis inom olika områden som IT, riskhantering och finans. Deras kollektiva kompetens har varit avgörande för bankens framgångar och dess förmåga att anpassa sig till de digitala utmaningarna inom bankbranschen.

Med cirka 300 anställda och 300 000 kunder har Marginalen Bank etablerat sig som en trygg, säker och lönsam bank. Banken står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierad, vilket ytterligare stärker dess trovärdighet och tillförlitlighet.

Marginalen Bank erbjuder sina kunder några av marknadens mest konkurrenskraftiga sparkonton och strävar efter att göra finansiella produkter så tillgängliga som möjligt. Genom privatlån och det innovativa Omstartslånet ger de människor möjlighet till en ekonomisk nystart i livet. Deras kreditkort, utformade för att passa olika livssituationer, erbjuder inte bara förmånliga försäkringar utan även poängsystem för sina användare.

För företagare

För företagare erbjuder Marginalen Bank en omfattande uppsättning finansiella och administrativa tjänster. Med insikter från den egna tillväxtresan stödjer de företagskunder med tillväxtfinansiering, fakturafinansiering, företagslån, leasing och avbetalningstjänster. Genom sina systerbolag Inkasso Marginalen och Knyta underlättar de även företagarens arbetsbörda genom tjänster som juridik, HR, redovisning, inkasso och fakturaadministration.

Företagslån

Marginalen Bank tillhandahåller företagslån som hjälper till att finansiera expansion, nytt kapital, eller omstrukturering av befintliga skulder. Dessa lån anpassas efter företagets specifika situation och framtidsplaner, med flexibla återbetalningsalternativ och konkurrenskraftiga räntor.

Leasing och avbetalning

För företag som behöver investera i utrustning eller fordon har Marginalen Bank utvecklat leasingavtal och avbetalningsplattformar. Dessa alternativ minskar omedelbara kostnader och gör det möjligt för företaget att sprida utgifterna över tiden. Att kunna behålla likviditet samtidigt som man investerar i nödvändiga resurser är avgörande för många företag.

Kreditfaciliteter

Kreditlinjer och övertrasseringsmöjligheter hos Marginalen Bank ger företag flexibla kreditfaciliteter för att hantera likviditet och dagligt kapitalbehov. Dessa tjänster är utformade för att tillhandahålla ett säkerhetsnät så att företag kan agera snabbt och effektivt när finansiella möjligheter eller utmaningar uppstår.

Factoring och likviditetstjänster

Att upprätthålla en stabil kassaflödesstruktur är avgörande för företagens framgång. Marginalen Bank erbjuder factoringtjänster som möjliggör för företag att snabbt omvandla fakturor till likviditet, vilket optimerar kassaflödet och minimerar kreditrisk.

Affärskonto och betalningslösningar

Affärskonton hos Marginalen Bank är utformade för att göra det dagliga finansiella hanteringen enklare för företagare. Med tillgång till effektiva onlinebetalningslösningar och transaktionstjänster kan företag effektivisera sina rutiner och säkerställa att de uppfyller sina betalningsförpliktelser i tid.

Marginalen Banks engagemang för den svenska företagsmarknaden reflekteras genom dess breda utbud av tjänster och produkter som är särskilt anpassade för företag. Genom att erbjuda robusta lösningar och finansiella verktyg, strävar banken efter att bli en tillförlitlig partner för företag i deras strävan att växa och utvecklas på marknaden.

Säkerhetsåtgärder hos Marginalen Bank

Säkerhet och efterlevnad av regler är fundamentalt för alla finansiella institutioner, och Marginalen Bank tar dessa ansvarsområden på största allvar. Banken genomför strikta säkerhetsprotokoll och är angelägen om att alltid ligga i framkant när det gäller att skydda sina kunders integritet och finansiella tillgångar.

Säkerhetsåtgärder

Marginalen Bank har implementerat avancerade säkerhetssystem som övervakar och skyddar alla transaktioner och personuppgifter. Deras digitala plattformar är utrustade med stark kryptering och brandväggar som är designade för att förhindra obehörig åtkomst och dataintrång. Banken anlitar även externa säkerhetsexperter för regelbundna säkerhetsgenomgångar och uppdaterar kontinuerligt sina system för att möta de senaste hoten.

Reglerefterlevnad

Som en etablerad aktör på den svenska finansmarknaden, följer Marginalen Bank alla tillämpliga lagar och förordningar. Detta inkluderar efterlevnad av:

 • Banksekretess och GDPR (General Data Protection Regulation), för att säkerställa att kunders personliga och finansiella information behandlas med högsta konfidentialitet och integritet.
 • Tvätterilagstiftningen, för att förhindra att bankens tjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan olaglig verksamhet.
 • Konsumentkreditlagar, som säkrar att lånevillkor är tydliga, rättvisa och inte missledande.
 • Riktlinjer från Finansinspektionen, som övervakar bankverksamheten och säkerställer att den drivs på ett sådant sätt att kundens och samhällets intressen skyddas.

Marginalen Bank arbetar proaktivt för att upprätthålla en hög regelefterlevnad och för att försäkra sig om att deras policys och procedurer ständigt uppdateras i enlighet med nya juridiska krav. Bankens tillvägagångssätt för att hantera lagar och regleringar speglar deras åtagande att agera ansvarsfullt och att förvalta den tillit som kunderna gett dem.

Kunderna kan känna sig trygga med att när de gör affärer med Marginalen Bank är de i säkra händer där deras finansiella välbefinnande och säkerhet ställs i första rummet. Det professionella förhållningssättet till säkerhet och regelefterlevnad vidhåller den höga standard på bankverksamheten som både befintliga och potentiella kunder förväntar sig.

Socialt ansvar och hållbarhetsinitiativ hos Marginalen Bank

Marginalen Bank tar sitt samhällsansvar på största allvar och är aktivt engagerad i olika initiativ och program som främjar hållbarhet och positiv social påverkan. Banken anser att ett företags långsiktiga framgång är nära sammankopplat med dess förmåga att bidra till en bättre värld.

Marginalen Bank framstår som en banbrytande aktör inom hållbarhetsområdet med en tydlig inriktning på att skapa värde för nuvarande och kommande generationer. Bankens hållbarhetsarbete genomsyras av en övertygelse om att sunda finanser och ansvarsfull kreditgivning är centrala för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

En mänskligare bank

En framstående aspekt av Marginalen Banks hållbarhetsarbete är dess strävan att vara en mänskligare bank. Genom att värdera idéer och handlingskraft lika mycket som siffror, strävar banken efter att ge människor och företag ett ekonomiskt försprång som möjliggör tillväxt och utveckling. Detta synsätt genomsyrar hela bankens verksamhet och skapar en positiv påverkan på samhällsekonomin.

Jämställdhet och mångfald

I en bransch där mångfald och inkludering ofta är utmanande, utmärker sig Marginalen Bank med en imponerande mångfald bland sina medarbetare. Med över 30 språk som talas inom företaget skapas en dynamisk arbetsmiljö där olika perspektiv och erfarenheter tas tillvara på. Jämställdhet och mångfald är inte bara prioriterade områden, de är en integrerad del av bankens DNA.

Marginalen Bank har identifierat sex globala mål (mål 5, 8, 10, 12, 13 och 16) där de anser att de kan göra störst skillnad. Dessa mål omfattar områden som jämställdhet, ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt fredsfrämjande insatser. Banken tar aktivt itu med dessa mål genom sitt hållbarhetsarbete och bidrar därmed till att uppfylla de övergripande globala hållbarhetsmålen.

Socialt ansvar

Inom ramen för sitt hållbarhetsarbete fokuserar Marginalen Bank även på socialt ansvar. Genom att minska klimatpåverkan, främja effektiv energiförbrukning och samarbeta med olika organisationer och initiativ, som Klimatpakten, Finanskoalitionen/ECPAT, Jobbsprånget, Sustainable Finance Lab samt idrottsföreningarna Hammarby fotboll och Hammarby handboll, strävar banken efter att vara en inkluderande bank med ett starkt samhällsengagemang.

En viktig del av bankens hållbarhetsinsatser inkluderar även ansvarsfull kreditgivning, antikorruption, motverkan av penningtvätt och intern kontroll. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa en sund och hållbar finansiell praxis och understryker bankens engagemang för ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsrapporter

För att öppet kommunicera sina hållbarhetsinsatser till allmänheten erbjuder Marginalen Bank regelbundet hållbarhetsrapporter. Dessa rapporter ger insikt i bankens framsteg, initiativ och prestationer inom hållbarhetsområdet och ger intressenter möjlighet att följa bankens resa mot en mer hållbar framtid. Genom att göra hållbarhet till en central del av sin verksamhet positionerar sig Marginalen Bank som en föregångare och inspirationskälla inom den finansiella sektorn.

FAQ

Finns det en digital plattform för att hantera ekonomin hos Marginalen Bank?

Ja, Marginalen Bank har investerat i innovativa system för att underlätta för kunderna att förvalta sina ekonomier.

Vad utmärker Marginalen Bank som en attraktiv bankpartner?

Marginalen Bank strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga produkter som svarar mot kundernas förväntningar på en modern och responsiv bankpartner.

Vilka typer av tjänster erbjuder Marginalen Bank?

Marginalen Bank erbjuder privatlån, sparkonton, kreditkort och företagstjänster.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Sparbanken i Enköping

Sparbanken i Enköping

8 februari, 2024 / Alice Pettersson

Sparbanken i Enköping utgör en central del av det finansiella landskapet i Enköping och dess omnejd, och erbjuder en ...

Läs mer
Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

När det kommer till att skapa en trygg ekonomisk framtid är valet av bankpartner otroligt viktigt. Sparbanken Boken st...

Läs mer
Sparbanken Alingsås

Sparbanken Alingsås

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

Sparbanken Alingsås är din lokala sparbank i hjärtat av Västergötland. I över ett århundrade och nästan ett dece...

Läs mer
Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

På den idylliska ön Gotland, mitt i Östersjön, hittar du en bank med djupa lokala rötter. Sparbanken Gotland är en...

Läs mer