Länsförsäkringar

Länsförsäkringars bankdel erbjuder ett brett utbud av bekväma och säkra banktjänster till sina kunder. Oavsett om du ansöker om ett personligt konto eller inrättar banktjänster för ditt barn, finns Länsförsäkringar där för att hjälpa. Med funktioner som mobilt BankID och möjligheten att hantera flera finansiella tjänster under samma tak har det aldrig varit enklare att bli bankkund. Länsförsäkringar erbjuder också hjälp för de som vill byta bank och tillhandahåller specialiserade banktjänster för barn och unga vuxna.

Genom att välja Länsförsäkringar får kunder tillgång till en högt ansedd mobilbankapp och bekvämligheten att hantera alla sina bank- och försäkringsbehov på ett ställe. Dessutom lägger Länsförsäkringars engagemang för att stödja lokala samhällen och främja tillväxt en extra dimension av värde till deras tjänster. Oavsett om du behöver hjälp med bolån eller ekonomisk rådgivning finns Länsförsäkringars dedikerade experter där för att erbjuda personliga lösningar. 

Alternativ till ”Länsförsäkringar”

Det finns många anledningar till att du kan söka alternativ till Länsförsäkringar, vare sig det handlar om försäkringar, banktjänster eller investeringsmöjligheter. Kanske är du ute efter mer konkurrenskraftiga priser, andra typer av försäkringsskydd eller olika finansiella tjänster som bättre passar dina unika behov. Oavsett anledningen är det alltid bra att utforska vilka alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Finansiella produkter och tjänster för varje behov

Med en bred portfölj av finansiella produkter och tjänster, strävar Länsförsäkringar efter att täcka en mångfald av kunders behov, från vardagsekonomi till långsiktig planering. Låt oss utforska de finansiella lösningarna som Länsförsäkringar erbjuder sina kunder:

Lånetyper: Länsförsäkringar erbjuder ett mångsidigt utbud av lån för att passa olika finansiella situationer. Privatlån även kända som blancolån, ger kunderna möjligheten att låna pengar utan säkerhet för diverse ändamål som renoveringar eller konsolidering av skulder. Billån finns tillgängliga för de som behöver finansiera ett fordon, med möjligheten att antingen belåna fordonet eller använda andra säkerheter. Båtlån är ytterligare en specialiserad produkt, avsedd för dem som drömmer om att köpa en båt.

Sparkonto: När det gäller besparingar, utrustar Länsförsäkringar sina kunder med flera alternativ. Traditionella sparkonton kommer med varierande räntesatser och tillgänglighet som passar olika sparmål och tidshorisonter. För dem som söker större flexibilitet, finns fasträntekonton som erbjuder en förutbestämd ränta under en avtalad period. Detta kan vara en attraktiv lösning för dig som önskar en stabil och förutsägbar avkastning.

Kreditkort: Med Länsförsäkringars kreditkort kan kunderna göra säkra och bekväma betalningar, både inom Sverige och utomlands. Kreditkorten kommer ofta med en rad fördelar, inklusive bonusprogram, reseförsäkringar och möjligheten att samla poäng på köp. Dessa produkter är designade för att erbjuda både flexibilitet och värde i den dagliga ekonomin.

Försäkringsalternativ: Som en ledande aktör inom försäkring, har Länsförsäkringar ett omfattande urval av försäkringsprodukter för att skydda dig, din familj och din egendom. Från hem- och bilförsäkringar till personförsäkringar – inklusive livförsäkring och sjukvårdsförsäkring – ger dessa alternativ dig möjlighet att leva ett tryggare liv, vetandes att du är väl skyddad mot oväntade händelser.

Länsförsäkringars bredd av finansiella tjänster och produkter erbjuder kunderna en stabil plattform för både finansiell tillväxt och säkerhet. Med en stark lokal förankring kombinerat med en omfattande erfarenhet, finns det en lösning hos Länsförsäkringar för nästan varje ekonomiskt behov.

Finansiella villkor och användarvillkor för bankprodukter

När du överväger att använda finansiella produkter och tjänster från en bank som Länsförsäkringar, är det viktigt att ha en klar förståelse för de finansiella villkoren och användarvillkoren som är förknippade med dessa produkter. Detta omfattar en uppsättning viktiga faktorer såsom räntesatser, avgifter och återbetalningsplaner som kan påverka din ekonomiska planering och beslutsfattande.

 • Räntor: Länsförsäkringars räntor varierar beroende på typen av produkt och de aktuella marknadsförhållandena. För exempelvis privatlån kan räntan bestämmas utifrån din kreditvärdighet och den totala lånebeloppet. De har fasta räntor för bestämda tidsperioder för produkter som fasträntekonton, medan räntor för sparkonton med fritt uttag kan vara rörliga och kopplade till riksbankens reporänta.
 • Avgifter: En av de avgifter som kan tillkomma vid lån hos Länsförsäkringar är uppläggningsavgiften, som är en kostnad för att administrera och upprätta lånet. Dessutom kan det finnas månatliga aviseringsavgifter. Andra av deras produkter, som kreditkort, kan innefatta avgifter såsom årsavgifter eller uttagsavgifter vid användning i utlandet.
 • Återbetalningsplaner: Länsförsäkringar erbjuder anpassningsbara återbetalningsplaner som gör att kunder kan betala tillbaka sina lån på en tidslinje som överensstämmer med deras ekonomiska situation. Detta kan innebära allt från korta till längre återbetalningstider, med fasta månadsinbetalningar som inkluderar både ränta och amortering. För vissa låneprodukter kan kunder ha möjlighet att välja en betalningsfri månad eller att göra extra inbetalningar för att snabbare amortera lånet.

Det är avgörande att potentiella kunder läser igenom alla villkor noggrant före ingång av avtal. Villkor och prisinformation bör alltid verifieras direkt med Länsförsäkringar för att få den mest aktuella och exakta informationen, då dessa kan ändras över tid. Mot bakgrund av detta är kundens egen forskning och eventuellt samråd med en ekonomisk rådgivare eller representant av banken kritiska steg för att säkerställa att val av finansiella produkter är välgrundade och anpassade efter kundens personliga och ekonomiska förhållanden.

Fördelar som ger mer värde

Länsförsäkringar är inte bara en bank, utan också en komplett finansiell partner som erbjuder kunderna flera unika egenskaper och fördelar som skiljer dem från andra aktörer på marknaden. Dessa specialiseringar och förmåner har skapats med kundens behov i åtanke för att erbjuda anpassade lösningar som överträffar standarderbjudanden.

Flexibla lånealternativ

Hos Länsförsäkringar är ett av signaturegenskaperna deras flexibilitet när det kommer till lånealternativ. De förstår att livet inte alltid följer en linjär plan och erbjuder därför individuellt anpassade lånekonstruktioner. Till exempel erbjuds möjligheten att välja betalningsfria månader eller att sätta upp en återbetalningsplan som passar kundens ekonomiska situation.

Anpassningsbara betalningsplaner

En annan fördel är deras anpassningsbara betalningsplaner som ofta kan justeras under lånets löptid. Detta tillvägagångssätt tillgodoser förändrade omständigheter, som till exempel förändrade inkomstnivåer eller oväntade utgifter, vilket kan minska den finansiella stressen hos låntagaren.

Länsförsäkringar – Många bolag under ett tak

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, grundat 1996, är en svensk bank som ägs av Länsförsäkringar AB och de 23 lokala Länsförsäkringsbolagen. Banken är en av Sveriges fem största privatbanker med cirka 378 000 kunder och en marknadsandel på nära 5%. Utöver själva bankverksamheten är Länsförsäkringar Bank även moderbolag till kreditmarknadsbolaget Wasa Kredit, Länsförsäkringar Hypotek, och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Historiskt sett uppstod Länsförsäkringar Bank som en följd av sammanslagningen mellan Länsförsäkringar-gruppen och försäkringsbolaget WASA år 1998. Också WASA Banken, tidigare känd som Bohusbanken, slogs samman med Länsförsäkringar Bank i samband med fusionen. Banken var en kort period känd som Länsförsäkringar WASA Bank innan den återgick till sitt nuvarande namn år 2000.

Företagslån

För att finansiera expansion, investeringar eller den dagliga driften erbjuder Länsförsäkringar företagslån med konkurrenskraftiga räntor. Lånen konstrueras för att möta företagets specifika behov med flexibla återbetalningsvillkor och strukturer som kan anpassas efter företagets kassaflöde och affärsplan.

 • Leasing och avbetalning: När det kommer till anskaffning av utrustning och fordon, kan Länsförsäkringar erbjuda leasing- eller avbetalningsalternativ. Dessa alternativ gör det möjligt för företag att minska initiala kapitalkostnader och sprida utbetalningar över tiden, som en del av en effektiv investeringsstrategi.
 • Kreditfaciliteter: Länsförsäkringar förstår också hur viktigt det är för företag att ha tillgång till likviditet för att kunna hantera rörelsekapital och oförutsett behov. Banken erbjuder därför olika former av kreditfaciliteter, däribland checkkrediter och företagskreditkort som ger företagen finansiell flexibilitet och möjlighet att hantera dag-till-dag-utgifter på ett effektivt sätt.

Dessa lösningar är paketerade med företagsperspektivet i åtanke, där en djupgående förståelse för affärsdrivande faktorer och utmaningar går hand i hand med finansiella produkter och tjänster. Länsförsäkringars dedikation till att förstå och svara mot sina företagskunders specifika behov gör dem till en värdefull partner för alla typer av företag och deras unika krav på finansiell service.

Säkerhet och regleringar

Säkerheten för kundens tillgångar och personuppgifter samt bankens efterlevnad av gällande finansiella regler och förordningar utgör en kritisk del av Länsförsäkringars verksamhet. Denna finansiella institution lägger stor vikt vid att implementera strikt säkerhet och att alltid följa de lagar och förordningar som styr finansbranschen.

Säkerhetsåtgärder

Länsförsäkringar använder sig av avancerade säkerhetssystem för att skydda kundernas personliga och finansiella information mot obehörig åtkomst och cyberhot. Detta inkluderar användningen av brandväggar, krypteringsteknik och flerstegsverifiering för att säkerställa att kundens data alltid är säker.

Bankens digitala plattformar, inklusive deras webbplats och mobila applikationer, är utvecklade för att vara säkra och användarvänliga, så att kunderna kan genomföra sina bankaffärer med förtroende. Dessutom är Länsförsäkringar engagerade i att kontinuerligt uppdatera sina säkerhetssystem för att möta de senaste hoten och teknologiska utvecklingarna.

Regler och förordningar

Som en del av den finansiella industrin i Sverige är Länsförsäkringar underkastad strikta regler och förordningar som är satta för att skydda både konsumenter och det ekonomiska systemet som sådant. Detta inkluderar regelverk såsom Basel III-kraven på kapitaltäckning, likviditet och riskhantering. Länsförsäkringar har också ett nära samarbete med finansiella myndigheter som Finansinspektionen för att säkerställa fullständig efterlevnad.

Länsförsäkringar värdesätter transparens och är engagerade i att erbjuda öppen och ärlig kommunikation med sina kunder och regulatorer. Genom att strikt följa dessa regler och förordningar säkerställer Länsförsäkringar att de upprätthåller höga standarder för professionellt beteende och att kundernas förtroende alltid sätts främst.

Sammantaget spelar säkerheten och regulatorisk efterlevnad en avgörande roll i Länsförsäkringars ambition att alltid erbjuda en pålitlig och skyddad miljö för sina kunder och deras finansiella ärenden.

Engagemang för social påverkan och hållbarhet

Länsförsäkringar är inte bara en ansedd aktör på den finansiella marknaden, utan även en organisation som tar sitt sociala ansvar på allvar. Bankens engagemang i hållbarhetsprogram och socialt ansvarsfulla initiativ speglar deras målsättning att inte bara vara en ekonomisk tjänst utan även en positiv kraft för samhälle och miljö.

Länsförsäkringar stöttar Västernorrland eftersom de är ett lokalt bolag med en stark koppling till länet och ägs av sina kunder. De har en lång historia och ett långsiktigt engagemang för att bidra till länet’s utveckling. Genom att stötta Västernorrland strävar de efter att skapa en trygg miljö och en mängd möjligheter för alla som bor och arbetar i regionen. Genom sitt engagemang i samhället, föreningslivet och näringslivet är Länsförsäkringar en viktig aktör som bidrar till en positiv utveckling av Västernorrland.

LF Västernorrland engagerar sig i samhället genom att sponsra barn- och ungdomsföreningar, stöda medarbetare som är aktiva i dessa föreningar, och tror att investeringar i ungdomar bygger ett tryggt och hållbart samhälle.

 • Back 2 Basics: Ett av de här projekten är Back 2 Basics, i samarbete med GIF Sundsvall. Där arbetar de med att ge barn möjligheten att idrotta och få läxhjälp, och därmed främja social sammanhållning och jämlikhet i tillgång till föreningsliv och utbildning.
 • Teamsters: LF Västernorrland stödjer Teamsters, en del av Timrå IK, som arbetar för social hållbarhet och främjar fysisk aktivitet bland barn och unga genom initiativ som gratis idrottsaktiviteter (Teamsters Play), en mötesplats för människor med funktionsvariationer (Happy Place), nattvandringar, läxhjälp och skridskoskola, allt för att stärka gemenskapen och välbefinnandet i Timråregionen.
 • Stiftelsen Läxhjälpen: En annan organisation som banken stödjer ekonomiskt är stiftelsen Läxhjälpen. De arbetar för att stödja högstadieelever i Västernorrland att höja sina betyg och öka gymnasiebehörigheten, med särskilt fokus på Sollefteå och Kramfors kommuner där digital läxhjälp nu blir tillgänglig. Detta initiativ är ett led i bolagets hållbarhetsarbete och en reaktion på den negativa trenden med kunskapsbrister bland elever i regionen, och en del i LF Västernorrlands bredare engagemang i samhällsutveckling och utbildning.
 • Majblomman: Bankens stöd till Majblomman, en ideell barnrättsorganisation, är för att bekämpa barnfattigdom. De bidrar ekonomiskt till organisationens arbete i Västernorrland, där familjer kan ansöka om stöd till barnens fritidsaktiviteter eller andra nödvändigheter. I samband med pandemin skänkte bolaget extra medel, och varje år ger de en julgåva baserat på kundröster i fullmäktigevalet. LF Västernorrland fortsätter sin långsiktiga partnerskap och uppmanar även andra att stötta Majblomman genom volontärarbete eller donationer.
 • AjaBajaCancer: LF Västernorrland är engagerat i stödet för barn drabbade av cancer och deras familjer genom sitt samarbete med AjaBajaCancer, en organisation som tillhandahåller praktiskt stöd och skapar ljusglimtar i deras vardag. Bolaget bidrar också ekonomiskt genom arrangemang som AjaBaja Golfen, som samlade in 277 700 kr under sitt första evenemang i Västernorrland, där samverkan och ideella insatser är kärnan i verksamheten. Banken bidrar också till lekterapin på Sundsvalls sjukhus, en viktig verksamhet som erbjuder lek och avkoppling för barn och ungdomar under sjukhusvistelse. Företaget stöttar bland annat med fotbollsmål för utomhusaktiviteter, bjuder in till sportmatcher och deltar årligen i Lekterapins dag med fika och roliga aktiviteter, allt för att göra tid på sjukhuset lättare och mer glädjefylld för barnen och deras familjer.
 • Reflexvästar: Banken bidrar också till barns säkerhet, genom att dela ut gratis reflexvästar till förskolor och familjedaghem i Västernorrland, som ett led i företagets skadeförebyggande arbete. Förskolepersonal uppmuntras att beställa västar i olika färger och storlekar via ett enkelt beställningsformulär, och de levereras inom en vecka av Postnord. Genom att utrusta förskolebarn med dessa reflexvästar syns de bättre i trafiken och andra miljöer, vilket är särskilt viktigt under de mörka årstiderna. LF Västernorrland erbjuder även en barnförsäkring som en extra säkerhet, och står redo att hjälpa föräldrar att teckna den.

Med i den lokala utvecklingen av näringslivet

LF Västernorrland engagerar sig aktivt i att stärka och utveckla det lokala näringslivet och utbildningsväsendet i Västernorrland, något som är essentiellt för regionens hållbarhet och tillväxt. Genom att sponsra årliga priser till Årets UF-företag, bidrar företaget till att inspirera och motivera unga entreprenörer. För att ytterligare stimulera unga och nya företagare erbjuds stöd via Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum, som ger kostnadsfri rådgivning och stöttning till start-ups i regionen. Därtill stärker LF Västernorrlands ekonomiska bidrag till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet kunskapsutbytet och forskningen inom kritiska ekonomiska relationer och arbetsmarknadsområden för Västernorrland. Genom dessa initiativ och samarbeten spelar LF Västernorrland en nyckelroll i att skapa förutsättningar för jobbskapande, innovation och ett frodigt näringsliv, vilket i sin tur skapar en hållbar framtid för regionens invånare.

Med bollen i fokus

LF Västernorrland engagerar sig i sponsring av elitidrottslag i Västernorrland, inklusive GIF Sundsvall, MODO Hockey, Timrå IK och Sundsvall DFF, för att stärka regionens attraktionskraft och erbjuda invånarna möjlighet att uppleva idrott på högsta nivå. Genom detta stöd främjar företaget även att lokala elitidrottare kan agera som positiva förebilder för ungdomar och inspirera nästa generations atleter.

Grannsamverkan

LF Västernorrland engagerar sig aktivt i grannsamverkan för att höja tryggheten i samhället, genom sitt deltagande i organisationen Samverkan mot brott (SAMBO). Denna organisation samlar viktiga aktörer såsom Polisen, olika försäkringsbolag och samhällsorganisationer som SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), via samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna. Tillsammans arbetar de mot ett mål – att öka säkerheten för boende över hela Sverige. Med SSF Stöldskyddsföreningen som ledande instans, utgör denna grannsamverkan en strategisk plattform för att sprida kunskap och initiativ som främjar trygghet och förebygger brottslighet. LF Västernorrland deltar i detta samarbete som en del av sitt bredare åtagande att inte bara erbjuda försäkringar, utan också att bidra praktiskt till en säker och stabil miljö för sina kunder.

FAQ

Hur kan jag få kontakt med Länsförsäkringar?

Du kan få kontakt med Länsförsäkringar genom att besöka deras webbplats och hitta kontaktinformation för det specifika länsbolag som motsvarar ditt område. Du kan också kontakta dem genom telefon eller besöka deras lokala kontor för personlig service och rådgivning.

Hur skiljer sig Länsförsäkringar från andra försäkringsbolag?

En av de främsta skillnaderna med Länsförsäkringar är deras kundägda struktur. Varje länsbolag ägs av sina kunder och arbetar för att möta behoven i sitt specifika län. Det ger en lokal kännedom kombinerat med resurserna hos en större försäkringsgrupp. Dessutom erbjuder Länsförsäkringar ett brett utbud av bank- och finansiella tjänster för att möta kundernas olika behov.

Vilka tjänster erbjuder Länsförsäkringar?

Länsförsäkringar erbjuder en bred portfölj av försäkringar, inklusive hemförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring. De erbjuder också bank- och finansiella tjänster, såsom sparande, lån, pensionsplanering och investeringar.

Populära blogginlägg

Det är viktigt för oss att se till att alla våra partners utövar ansvarsfull lånegivning. På LånSE.se presenterar vi endast pålitliga och ansvarsfulla lånegivare som är registrerade hos den svenska finansinspektionen.

Sparbanken i Enköping

Sparbanken i Enköping

8 februari, 2024 / Alice Pettersson

Sparbanken i Enköping utgör en central del av det finansiella landskapet i Enköping och dess omnejd, och erbjuder en ...

Läs mer
Sparbanken Boken

Sparbanken Boken

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

När det kommer till att skapa en trygg ekonomisk framtid är valet av bankpartner otroligt viktigt. Sparbanken Boken st...

Läs mer
Sparbanken Alingsås

Sparbanken Alingsås

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

Sparbanken Alingsås är din lokala sparbank i hjärtat av Västergötland. I över ett århundrade och nästan ett dece...

Läs mer
Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland

5 februari, 2024 / Eva Sjöberg

På den idylliska ön Gotland, mitt i Östersjön, hittar du en bank med djupa lokala rötter. Sparbanken Gotland är en...

Läs mer